|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đâu là động lực đưa lợi nhuận trước thuế VIB vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng?

07:30 | 19/01/2023
Chia sẻ
Mặc dù đà tăng trưởng lợi nhuận bị chậm lại ở quý cuối năm nhưng nhờ sức bật sớm ở ba quý đầu năm đã đưa lợi nhuận trước thuế của VIB vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng trong năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế VIB vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) là ngân hàng thứ hai công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Có thể nhận thấy mặc dù tăng trưởng lợi nhuận quý IV của ngân hàng ở mức không cao (3,7%) nhưng nhờ đà tăng trưởng mạnh từ ba quý đầu năm lợi nhuận trước thuế cả năm của VIB đã vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng, tăng trên 32% đạt 10.581 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh chính tiếp tục là động lực tăng trưởng cho lợi nhuận ngân hàng. Thu nhập lãi thuần cả năm của VIB tăng gần 27%, lãi thuần từ dịch vụ tăng hơn 16%, lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng hơn 60%. 

Trong khi đó kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư ghi nhân lỗ lần lượt 275 tỷ đồng và 175 tỷ đồng trong cả năm.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VIB tăng 22,8%, cộng với cắt giảm hơn 22,3% chi phí dự phòng rủi ro đã đưa lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hơn 32%.

 

Với kết quả lợi nhuận này, VIB cho biết ngân hàng có thể chia cổ tức lên đến hơn 35%, bao gồm cả cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, VIB sẽ trình kế hoạch chia cổ tức tiếp theo để lấy ý kiến phê duyệt của cổ đông và triển khai thực hiện sớm trong năm.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của VIB tăng 10,8%, trong đó cho vay khách hàng ghi nhận tăng trưởng 15,1% đạt 231.944 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15,3% tương ứng với 200.124 tỷ đồng.

 

Số dư nợ xấu cuối năm của VIB là 5.687 tỷ đồng (tổng dư nợ các nhóm 3 - nhóm 5), đưa tỷ lệ nợ xấu nhích nhẹ lên 2,45%. 

 Chi tiết các nhóm nợ của VIB. (Nguồn: BCTC quý IV/2022 VIB).

Thu nhập bình quân nhân viên tăng lên gần 30 triệu đồng/tháng

Trong năm 2022, số lượng cán bộ nhân viên bình quân của VIB tăng nhẹ từ 9.949 lên 10.710 người, tăng 7,6%. Cùng với lợi nhuận tăng trưởng cao, thu nhập bình quân của nhân viên VIB cũng được nâng lên 29,78 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 9%từ mức 27,33 triệu đồng/tháng cuối năm trước.

 Chi tiết thu nhập cán bộ nhân viên VIB. (Nguồn: BCTC quý IV/2022 VIB).

 

Diệp Bình

Ngành chứng khoán đi tìm dư địa ở thế hệ trẻ, Gen Z
Hoàng Linh, một học sinh cấp ba tại Hà Nội đã sớm tiếp cận kênh đầu tư chứng khoán khi được bố mẹ hướng dẫn trên số tiền thưởng kết quả học tập, lì xì mỗi năm. Không riêng Linh, rất nhiều bạn trẻ đã sớm tiếp cận kênh đầu tư này và định hướng như nguồn thu nhập thứ hai.