|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order) là gì?

10:08 | 27/12/2019
Chia sẻ
Lệnh dừng giới hạn (tiếng Anh: Stop-Limit Order) là loại lệnh được sử dụng để khắc phục sự bất định tiềm ẩn về mức giá thực hiện của lệnh dừng. Trong lệnh dừng giới hạn, nhà đầu tư phải chỉ rõ hai mức giá: mức giá dừng và mức giá giới hạn.
Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Youtube

Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order)

Định nghĩa

Lệnh dừng giới hạn trong tiếng Anh là Stop-Limit Order.

Lệnh dừng giới hạn là giao dịch có điều kiện theo khung thời gian được thiết lập, trong đó kết hợp tính năng dừng với lệnh giới hạn nhằm giảm thiểu rủi ro.

Hiểu theo cách đơn giản, lệnh dừng giới hạn là loại lệnh được sử dụng để khắc phục sự bất định tiềm ẩn về mức giá thực hiện của lệnh dừng. Trong lệnh dừng giới hạn, nhà đầu tư phải chỉ rõ hai mức giá: mức giá dừng và mức giá giới hạn.

Khi giá thị trường đạt tới hoặc vượt qua mức giá dừng thì lệnh dừng sẽ trở thành lệnh giới hạn thay vì thành lệnh thị trường như lệnh dừng thông thường.

*Lệnh dừng thông thường là một lệnh được đặt với một nhà môi giới để mua hoặc bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định.

Ý nghĩa của lệnh dừng giới hạn trong giao dịch

- Lệnh dừng giới hạn được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hay hạn chế sự thua lỗ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu có nhiều nhà đầu tư đều sử dụng lệnh dừng đối với một loại chứng khoán, khi các lệnh dừng đều được "kích hoạt" sẽ dẫn đến tình trạng giá cả của chứng khoán bị bóp méo và mục tiêu của nhà đầu tư khó có thể được thực hiện.

- Để hạn chế vấn đề này người ta đưa ra một loại lệnh được gọi là lệnh dừng giới hạn, đây thực chất là sự kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn.

Ví dụ

Một nhà đầu tư A đặt lệnh bán 100 cổ phiếu CTG, giá dừng đặt ở mức 25.000 đồng/cổ phiếu và giá giới hạn được thiết lập là 24.000 đồng/cổ phiếu.

Điều này có nghĩa là lệnh bán của nhà đầu tư A sẽ được kích hoạt tại giá 25.000 đồng/cổ phiếu hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, vì có lệnh giới hạn ở mức giá 24.000 đồng/cổ phiếu nên lệnh này sẽ không được thực hiện tại mức giá thấp hơn 24.000 đồng/cổ phiếu.

Lưu ý: Quá trình thực hiện lệnh dừng bán sẽ bao gồm hai bước:

- Bước 1: Lệnh dừng được châm ngòi

- Bước 2: Lệnh được thực hiện tại mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính; Investopedia)

Thanh Tùng