|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 5/2024 tăng mạnh 0,8%/năm

06:00 | 11/05/2024
Chia sẻ
Bước sang tháng 5, biểu lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBBank) xoay chiều tăng tại nhiều kỳ hạn, với mức tăng 0,8 điểm %. Theo đó, mức lãi suất cao nhất được triển khai là 5,1%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 13 - 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi VND Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) trong tháng 5/2024

Theo biểu lãi suất mới được áp dụng từ ngày 3/5, lãi suất tiền gửi hiện được ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) niêm yết trong khoảng 3 - 5,1%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lãi cuối kỳ. So với hồi tháng 4, biểu lãi suất mới ghi nhận tăng 0,8 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể:

Ảnh: 24HMoney

Tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng và 3 - 5 tháng, lãi suất ngân hàng lần lượt ổn định ở mức 3%/năm và 3,2%/năm.

Tuy nhiên, từ kỳ hạn 6 tháng đến 60 tháng, lãi suất tiết kiệm ghi nhận mức tăng đồng loạt 0,8 điểm % so với tháng trước. 

Sau điều chỉnh, lãi suất ngân hàng CBBank được huy động tại các kỳ hạn 6 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 7 - 11 tháng là 4,65 %/năm, kỳ hạn 12 tháng là 4,85%/năm và kỳ hạn 13 - 60 tháng là 5,1%/năm.

Với các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng, CBBank tiếp tục giữ nguyên mức lãi tiền gửi là 0,5%/năm.

Song song đó, khung lãi suất dành các hình thức trả lãi trước, trả lãi hàng tháng và trả lãi hàng quý cũng ghi nhận điều chỉnh tăng trong tháng này. Chi tiết lãi suất được niêm yết cụ thể như sau: 

- Trả lãi hàng tháng: 2,996 - 4,974%/năm (kỳ hạn 2 - 60 tháng). 

- Trả lãi hàng quý: 4,591 - 4,975 %/năm (kỳ hạn 6 - 60 tháng).

- Trả lãi trước: 2,993 - 4,833 %/năm (kỳ hạn 1 - 60 tháng).

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0.50%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

Dưới 1

tháng

0,5

     

1

tháng

3

   

2,993

2

tháng

3

2,996

 

2,985

3

tháng

3,2

3,184

 

3,167

4

tháng

3,2

3,179

 

3,158

5

tháng

3,2

3,175

 

3,150

6

tháng

4,7

4,647

4,665

4,584

7

tháng

4,65

4,591

 

4,522

8

tháng

4,65

4,582

 

4,505

9

tháng

4,65

4,574

4,591

4,488

10

tháng

4,65

4,565

 

4,471

11

tháng

4,65

4,557

 

4,454

12

tháng

4,85

4,744

4,762

4,624

13

tháng

5,1

4,974

 

4,833

15

tháng

5,1

4,954

4,975

4,794

18

tháng

5,1

4,924

4,945

4,738

24

tháng

5,1

4,866

4,886

4,628

36

tháng

5,1

4,755

4,774

4,423

48

tháng

5,1

4,650

4,668

4,236

60

tháng

5,1

4,551

4,569

4,064

Nguồn: CBBank.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 5/2024

Cũng trong tháng này, ngân hàng Xây Dựng tiến hành điều chỉnh tăng lãi suất đối với hình thức tiền gửi online ở hầu hết các kỳ hạn. Hiện, biểu lãi suất dành cho hình thức này đã được nâng lên mức 3,1 - 5,25 %/năm, kỳ hạn 1- 13 tháng trở lên, cao hơn 0,85 điểm % so với tháng trước.

Kỳ hạn (tháng)

Lãi suất (%/năm)

1 - 2

3,1

3 - 5

3,3

6

4,85

7 - 11

4,8

12

5

≥13

5,25

Nguồn: CBBank. 

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng tháng 5/2024 tăng mạnh 0,8%/năm

 

Minh Thư