|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 5/2024 mới nhất

11:46 | 10/05/2024
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng Nam A Bank giảm lãi suất tại tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Theo đó, phạm vi lãi suất tại quầy hiện đang dao động trong khoảng 2,7 - 5,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi VND của ngân hàng Nam A Bank

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) điều chỉnh giảm 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất tiết kiệm trong tháng này, hiện rơi vào khoảng 2,7 - 5,4%/năm. Đây là biểu lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết ở mức 2,7%/năm sau khi giảm 0,2 điểm % trong tháng này. 3,4%/năm là mức lãi suất dành cho kỳ hạn 3 tháng, giữ nguyên so với tháng trước.

Tại hai kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, lãi suất tiền gửi cũng giảm 0,1 điểm % xuống mức 3,6%/năm.  

Đối với kỳ hạn 6 - 36 tháng, ngân hàng điều chỉnh giảm đồng loạt 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất so với tháng trước đó. Cụ thể, lãi suất tại kỳ hạn 6 - 8 tháng khoảng 4,2 - 4,3%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 -13 tháng có mức lãi suất là 5%/năm,  kỳ hạn 14 - 17 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 18 - 35 tháng là 5,4%/năm. 

Song song đó, tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) hiện có mức lãi suất là 0,5%/năm, chỉ áp dụng cho hình thức nhận lãi cuối kỳ.

 

 Ảnh: Nam A Bank

 

Mặt khác, các phương thức lĩnh lãi khác được ngân hàng triển khai trong tháng này bao gồm: 

- Lĩnh lãi hàng tháng với biểu lãi suất là 2,69 - 5,2%/năm 

- Lĩnh lãi đầu kỳ với biểu lãi suất là 2,69 - 4,9%/năm

- Lĩnh lãi hàng quý với biểu lãi suất là 4,37 - 5,22%/năm

- Lĩnh lãi 6 tháng/lần với biểu lãi suất là 4,93 - 5,26%/năm 

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

Lãi đầu kỳ

Lãi hàng quý

Lãi 6 tháng/lần

KKH

0,5

-

-

-

-

1 tuần

(Từ 7 - 13 ngày)

0,5

-

-

-

-

2 tuần

(Từ 14 - 20 ngày)

0,5

-

-

-

-

3 tuần

(Từ 21 - 29 ngày)

0,5

-

-

-

-

1 tháng

(Từ 30 - 59 ngày)

2,7 

-

2,69

-

-

2 tháng

(Từ 60 - 89 ngày)

2,7

2,69

2,68

-

-

3 tháng

(Từ 90 - 119 ngày)

3,4

3,39

3,37

-

-

4 tháng

(Từ 120 - 149 ngày)

3,6

3,58

3,55

-

-

5 tháng

(Từ 150 - 179 ngày)

3,6

3,57

3,54

-

-

6 tháng

4,2 

4,16

4,11

4,37

-

7 tháng

4,3 

4,25

4,19

-

-

8 tháng

4,3 

4,24

4,18

-

-

9 tháng

4,6 

4,53

4,44

4,54

-

10 tháng

4,6

452

4,43

-

-

11 tháng

4,6

4,51

4,41

-

-

12 tháng (**)

5,0

4,88 

4,76

4,9

4,93

13 tháng (**)

5,0

4,87 

4,74

-

-

14 tháng

5,2

5,05

4,9

-

-

15 tháng

5,2

5,04

4,88

5,06

-

16 tháng

5,2

5,03

4,86

-

-

17 tháng

5,2

5,02

4,84

-

-

18 tháng

5,4 

5,20 

4,99

5,22

5,26

19 tháng

5,4

5,19

4,97

-

-

20 tháng

5,4

5,18

4,95

-

-

21 tháng

5,4

5,17

4,93

5,19

-

22 tháng

5,4

5,16

4,91

-

-

23 tháng

5,4

5,14

4,89

-

-

24 tháng (***)

-

5,13

4.89

5,16

5,19

25 tháng

5,4

5,12

4.87

-

-

26 tháng

5,4

5,11

4,85

-

-

27 tháng

5,4

5,10

4,83

5,12

-

28 tháng

5,4

5,09

4,81

-

-

29 tháng

5,4

5,08

4,77

-

-

30 tháng

5,4

5,07

4,75

5,09

5,12

31 tháng

5,4

5,06

4,73

-

-

32 tháng

5,4

5,05

4,72

-

-

33 tháng

5,4

5,04

4,70

5,06

 

34 tháng

5,4

5,03

4,68

-

-

35 tháng

5,4

5,02

4,66

-

-

36 tháng(****)

-

5,01

4,64

5,03

5,06

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank

Trường hợp có nhu cầu gửi tiền trực tuyến tại Nam A Bank, khách hàng sẽ được hưởng khung lãi suất là 3,9 - 5,5%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

 

Theo đó, biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank nêu trên giảm 0,1 - 0,2 điểm % trong lần cập nhật mới nhất. Trong đó, 5,5%/năm là mức lãi suất cao nhất được triển khai tại các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng. 

Lãi suất tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần hiện đang có mức lãi suất là 0,5%/năm, ổn định trong lần phát hành mới nhất. 

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

01 tuần

0,5

02 tuần

0,5

03 tuần

0,5

01 tháng

2,7

02 tháng

2,7

03 tháng

3,4

04 tháng

3,6

05 tháng

3,6

06 tháng

4,3

07 tháng

4,4

08 tháng

4,4

09 tháng

4,7

10 tháng

4,7

11 tháng

4,7

12 tháng

5,1

13 tháng

5,1

14 tháng

5,3

15 tháng

5,3

16 tháng

5,3

17 tháng

5,3

18 tháng

5,5

24 tháng

5,5

36 tháng

5,5

 

 

 

Nguồn: Nam A Bank

 

Gia Ngọc