|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng CBBank

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tăng mạnh trong tháng 5/2022

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tăng mạnh trong tháng 5/2022

Mới đây, Ngân hàng Xây Dựng đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 7,05%/năm, áp dụng cho tiền gửi online có kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.
Tài chính -11:32 | 10/05/2022
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) duy trì ổn định trong tháng 11/2021

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) duy trì ổn định trong tháng 11/2021

Bước sang tháng 11, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng tiếp tục duy trì như trước. Trong đó, biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy vẫn ở mức từ 3,5%/năm đến 6,7%/năm, dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -22:36 | 16/11/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cập nhật tháng 9/2021

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cập nhật tháng 9/2021

Trong tháng 9, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 3,5%/năm đến 6,7%/năm, trả lãi cuối kỳ.
Tài chính -15:38 | 06/09/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 8/2021 cao nhất là 6,8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 8/2021 cao nhất là 6,8%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tiếp tục giữ ổn định trong vòng 6 tháng qua, chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới trong tháng 8 này.
Tài chính -15:52 | 06/08/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 6/2021

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 6/2021

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng trong tháng 6/2021 được hưởng lãi suất từ 3,5%/năm đến 6,7%/năm cho các kỳ hạn 1 - 60 tháng.
Tài chính -15:49 | 07/06/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 5/2021 cao nhất là 6,8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 5/2021 cao nhất là 6,8%/năm

Lãi suất cao nhất đang được Ngân hàng Xây Dựng áp dụng cho tiền gửi VND là 6,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi online tại các kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng.
Tài chính -16:35 | 11/05/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 4/2021

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 4/2021

Trong tháng 4, Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) vẫn tiếp tục triển khai biểu lãi suất tiền gửi đã triển khai từ đầu tháng trước. Biểu lãi suất huy động tiền gửi niêm yết tại quầy duy trì trong khoảng từ 3,5%/năm đến 6,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -15:56 | 14/04/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 3/2021 cao nhất là 6,8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 3/2021 cao nhất là 6,8%/năm

Bước sang tháng 3, biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) có nhiều thay đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Biểu lãi suất huy động tiền gửi dao động từ 3,5%/năm đến 6,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -18:15 | 04/03/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 2/2021

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 2/2021

Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng trong tháng này được giữ nguyên không đổi so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận được là 6,9%/năm được áp dụng cho các khoản tiết kiệm online tại kỳ hạn 48 tháng.
Tài chính -15:35 | 05/02/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 1/2021 cao nhất là 6,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 1/2021 cao nhất là 6,9%/năm

Lãi suất huy động cao nhất tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) hiện là 6,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 48 tháng.
Tài chính -17:48 | 07/01/2021
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cập nhật mới nhất tháng 12/2020

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cập nhật mới nhất tháng 12/2020

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng cao nhất trong tháng 12 là 6,9%/năm áp dụng tại kì hạn từ 15 - 60 tháng khi gửi tiền qua hình thức online.
Tài chính -11:11 | 05/12/2020
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 11/2020 cao nhất là 6,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 11/2020 cao nhất là 6,9%/năm

Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng trong tháng này tiếp tục có sự điều chỉnh so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kì cao nhất ghi nhận được là 6,9%/năm được áp dụng cho các khoản tiết kiệm online tại kì hạn từ 15 - 60 tháng.
Tài chính -16:38 | 06/11/2020
Lãi suất ngân hàng CBBank (Xây Dựng) tháng 10/2020: Cao nhất là 7,25%/năm

Lãi suất ngân hàng CBBank (Xây Dựng) tháng 10/2020: Cao nhất là 7,25%/năm

Trong tháng 10 này, biểu lãi suất ngân hàng CBBank có một số sự điều chỉnh giảm so với đầu tháng trước. Tuy nhiên, mức cao nhất vẫn được duy trì ở mức là 7,25%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -15:49 | 07/10/2020
Lãi suất ngân hàng CBBank (Xây Dựng) tháng 9/2020 mới nhất

Lãi suất ngân hàng CBBank (Xây Dựng) tháng 9/2020 mới nhất

Trong tháng 9 này, biểu lãi suất ngân hàng CBBank nhìn chung được giữ nguyên giống biểu lãi suất đầu tháng trước. Theo đó, mức cao nhất được tiếp tục được duy trì ở mức là 7,25%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -15:43 | 08/09/2020
Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 8/2020

Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 8/2020

Trong tháng 8 này, biểu lãi suất ngân hàng CBBank nhìn chung được giữ nguyên giống biểu lãi suất đầu tháng trước. Theo đó, mức cao nhất được tiếp tục được duy trì ở mức là 7,25%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -16:27 | 07/08/2020
Lãi Suất Ngân Hàng CBBank Mới Nhất Tháng 5/2022

Lãi Suất Ngân Hàng CBBank Mới Nhất Tháng 5/2022

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tăng mạnh trong tháng 5/2022


Mới đây, Ngân hàng Xây Dựng đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 7,05%/năm, áp dụng cho tiền gửi online có kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.


Khảo sát vào đầu tháng 5, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) có nhiều thay đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Ngân hàng tăng mạnh lãi suất tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên ở cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại quầy đang được CBBank niêm yết trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 7%/năm cho các kỳ hạn 1 - 60 tháng, trả lãi cuối kỳ. So với tháng trước, lãi suất ngân hàng được điều chỉnh tăng từ 0,15 đến 0,4 điểm % tại tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng được niêm yết ở mức 3,8%/năm, tăng 0,3 điểm % so với trước. Ở kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất tăng đồng loạt 0,15 điểm % lên mức 3,9%/năm.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm với thời hạn dài hơn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn hẳn. Cụ thể khoản tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đang nhận lãi suất là 6,5%/năm, tăng 0,25 điểm % so với trước. Ngân hàng áp dụng đồng thời lãi suất 6,6%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, tăng 0,25 - 0,35 điểm %.

Đặc biệt ở hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất ngân hàng Xây Dựng tăng mạnh tới 0,4 điểm %. Theo đó, khi đăng ký gửi tiết kiệm tại hai kỳ hạn này, khách hàng sẽ được nhận lãi suất tương ứng là 6,95%/năm và 7%/năm.

Với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài 15 - 60 tháng, lãi suất tiết kiệm tăng 0,3 điểm % từ mức 6,7%/năm lên 7%/năm.

Khoản tiền gửi ngân hàng trong thời gian siêu ngắn 1 - 3 tuần vẫn nhận lãi suất không đổi là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất được niêm yết là 0,2%/năm.

Cùng với đó, lãi suất tiền gửi tại các kỳ trả lãi khác cũng được điều chỉnh tăng tại tất cả các kỳ hạn. Biểu lãi suất cụ thể như sau: Trả lãi hàng tháng (3,786% - 6,763%/năm), Trả lãi hàng quý (6,044% - 6,774%/năm), Trả lãi trước (3,768% - 6,503%/năm).

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

2

tuần

0,2

3

tuần

0,2

1

tháng

3,5

3,482

2

tháng

3,5

3,487

3,472

3

tháng

3,75

3,732

3,709

4

tháng

3,75

3,727

3,698

5

tháng

3,75

3,721

3,686

6

tháng

6,25

6,16

6,192

6,051

7

tháng

6,25

6,145

6,021

8

tháng

6,25

6,129

5,991

9

tháng

6,35

6,218

6,25

6,06

10

tháng

6,35

6,202

6,029

11

tháng

6,35

6,186

5,999

12

tháng

6,55

6,352

6,385

6,139

13

tháng

6,6

6,392

6,16

15

tháng

6,7

6,448

6,482

6,179

18

tháng

6,7

6,398

6,432

6,085

24

tháng

6,7

6,301

6,334

5,905

36

tháng

6,7

6,117

6,149

5,576

48

tháng

6,7

5,948

5,997

5,281

60

tháng

6,7

5,79

5,818

5,016

Nguồn: CBBank

Tháng 3 này, lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Xây Dựng cũng không có sự điều chỉnh mới so với nhiều tháng trước. Hiện tại, biểu lãi suất tiền gửi online tiếp tục được niêm yết ở mức từ 3,6%/năm đến 6,8%/năm, áp dụng đối với các kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Tuy nhiên, khách hàng gửi tiền bằng sản phẩm tiết kiệm online lại được nhận mức lãi cao hơn 0,1 điểm % so với gửi tại quầy.

Qua khảo sát, có thể thấy lãi suất cao nhất tại CBBank hiện đang được niêm yết ở mức 6,8%/năm, áp dụng cho hình thức gửi online có kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1 tháng

3,6

2 tháng

3,6

3 tháng

3,85

4 tháng

3,85

5 tháng

3,85

6 tháng

6,35

7 tháng

6,35

8 tháng

6,35

9 tháng

6,45

10 tháng

6,45

11 tháng

6,45

12 tháng

6,65

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,8

24 tháng

6,8

36 tháng

6,8

48 tháng

6,8

60 tháng

6,8

Nguồn: CBBank

Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Chính sách lãi suất tiền gửi tiết kiệm online áp dụng phù hợp theo theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CBBank hoặc đăng ký dịch vụ Internet banking CB để cập nhật lãi suất mới nhất.

Với những thông tin VietnamBiz cung cấp, khách hàng có thể tham khảo và đưa ra các quyết định phù hợp nhất với tình hình tài chính và nhu cầu của bản thân.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Phương Đông

Lãi suất ngân hàng CBBank năm 2022 là bao nhiêu?

Trong tháng 2, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, lãi trả cuối kì tại Ngân hàng Xây dựng (CBBank) dao động từ 0,5% đến 8,4%/năm.

Trong đó, với hình thức tiết kiệm tại quầy, lãi suất huy động dao động từ 0,5% đến 8%/năm.

Cụ thể, các kì hạn ngắn dưới 1 tháng gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang cùng được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm; các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được hưởng lãi suất 5%/năm.

Các kì hạn từ 6 đến 11 tháng có lãi suất 7,85%/năm. Đối với kì hạn gửi 12 tháng và 13 tháng, mức lãi suất áp dụng lần lượt là 7,9%/năm và 7,95%/năm.

Tiền gửi tại các kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng đang được CBBank huy động với mức lãi suất 8%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, ngân hàng áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm phổ biến, CBBank còn triển khai sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online và sản phẩm tiền gửi tích kiệm tích lũy.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng GPBank

Biểu lãi suất Ngân hàng CBBank tại ngày 12/2

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,500%/năm
2. Tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn Trả lãi Trả lãi Trả lãi Trả lãi
cuối kỳ (%/năm) hàng tháng (%/năm) hàng quý (%/năm) trước (%/năm)
1 tuần 0,500
2 tuần 0,500
3 tuần 0,500
1 tháng 4,750 4,721
2 tháng 4,750 4,731 4,703
3 tháng 4,750 4,721 4,684
4 tháng 4,750 4,712 4,666
5 tháng 4,750 4,703 4,648
6 tháng 7,850 7,723 7,772 7,552
7 tháng 7,850 7,698 7,504
8 tháng 7,850 7,674 7,458
9 tháng 7,850 7,650 7,699 7,412
10 tháng 7,850 7,626 7,366
11 tháng 7,850 7,603 7,321
12 tháng 7,900 7,624 7,672 7,318
13 tháng 7,950 7,645 7,315
15 tháng 8,000 7,642 7,691 7,266
18 tháng 8,000 7,572 7,620 7,136
24 tháng 8,000 7,437 7,483 6,891
36 tháng 8,000 7,185 7,228 6,446
48 tháng 8,000 6,955 6,995 6,056
60 tháng 8,000 6,743 6,781 5,710

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, CBBank cũng triển khai sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online.

Cụ thể, các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được hưởng lãi suất 5%/năm, tương đương hình thức tiết kiệm tại quầy.

Tiền gửi tại các kì hạn từ 6 tháng đến 12 tháng được áp dụng lãi suất dao động từ 8,2%/năm đến 8,4%/năm, cao hơn khoảng 0,3 - 0,4 điểm% so với hình thức tiết kiệm tại quầy.

Trong đó, lãi suất cao nhất đang được CBBank áp dụng là 8,4%/năm dành cho kì hạn 12 tháng.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Kiên Long

Biểu lãi suất Ngân hàng CBBank theo sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online tại ngày 13/2

Kỳ hạn Lãi suất (%/ năm)
1 tháng 4,750
2 tháng 4,750
3 tháng 4,750
4 tháng 4,750
5 tháng 4,750
6 tháng 8,300
7 tháng 8,200
8 tháng 8,200
9 tháng 8,200
10 tháng 8,200
11 tháng 8,200
12 tháng 8,400

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng SeABank

Những Thông Tin Bạn Cần Biết Về ngân hàng CBBank

Theo Quyết định số 250 ngày 5/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chính thức được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Hiện nay, ngân hàng CBBank là ngân hàng do nhà nước sở hữu 100% với vốn điều lệ đạt 3.000 tỉ đồng cộng với mạng lưới hơn 100 điểm giao dịch hoạt động trên toàn quốc.

Trụ sở chính của ngân hàng có địa chỉ tại số 145-147-149 đường Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An. Hiện nay, ngân hàng có hơn 1.300 nhiên viên giao dịch.

Hồi tháng 3/2019, ông Nobiru Adachi, Giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn J Trust (Nhật Bản) đã có buổi làm việc cùng với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Tại buổi tiếp, ông cho biết J Trust đã dành thời gian tìm hiểu và muốn tham gia vào quá trình tái cơ cấu CBBank

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam muốn tìm đối tác chuyển nhượng hay cả hình thức bán lại CBBank cho các đối tác để cơ cấu lại ngân hàng này. Phó Thủ tướng đề nghị J Trust nghiên cứu, trao đổi với các bên liên quan về phương án chào bán, trên cơ sở đó, NHNN sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, giải quyết.

VietnamBiz luôn liên tục cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin về lãi suất ngân hàng CBBank kịp thời đến bạn đọc.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Bảo Việt

NĐT cá nhân mua ròng hơn 430 tỷ đồng tuần VN-Index tăng gần 45 điểm, tâm điểm HPG, SSI, DXG

NĐT cá nhân mua ròng hơn 430 tỷ đồng tuần VN-Index tăng gần 45 điểm, tâm điểm HPG, SSI, DXG
Trong đà hồi phục chung của thị trường, dòng tiền từ các cá nhân trong nước vẫn là điểm sáng khi tiếp tục nâng đỡ, dù vậy quy mô giải ngân đã giảm hơn một nửa còn 432 tỷ đồng. Nếu tính riêng kênh khớp lệnh thì họ mua ròng nhẹ 41,5 tỷ đồng.