|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng CBBank (Xây Dựng) tháng 9/2020 mới nhất

15:43 | 08/09/2020
Chia sẻ
Trong tháng 9 này, biểu lãi suất ngân hàng CBBank nhìn chung được giữ nguyên giống biểu lãi suất đầu tháng trước. Theo đó, mức cao nhất được tiếp tục được duy trì ở mức là 7,25%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Đầu tháng 9 này, biểu lãi suất Ngân hàng Xây dựng (CBBank) mới được công bố không có sự thay đổi so với đầu tháng 8. Do đó, mức lãi suất áp dụng tiếp tục dao động trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,25%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, với kì hạn từ 1 tháng - 5 tháng được qui định cùng mức lãi là 4,25%/năm, còn khi khách hàng gửi tiền tại các kì hạn từ 6 tháng - 12 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 7%/năm.

Tại kì hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng CBBank nhỉnh hơn một chút. Theo đó, khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại đây sẽ được nhận lãi suất là 7,2%/năm.

Còn tại các kì hạn dài như: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, ngân hàng CBBank cũng duy trì lãi suất tiền gửi tiết kiệm như đầu tháng 8 và niêm yết ở mức là 7,25%/năm. Đây cũng là mức lãi suất được cho là cao nhất trong tháng 9 này tại CBBank.

Ngoài ra, lãi suất huy động dành cho các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc có kì hạn từ 1 tuần đến 3 tuần cũng được giữ nguyên và ấn định chung lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm thường tại ngân hàng CBBank cập nhật ngày 8/9/2020

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,200%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi 

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,200

 

 

 

2

tuần

0,200

 

 

 

3

tuần

0,200

 

 

 

1

tháng

4,250

 

 

4,233

2

tháng

4,250

4,241

 

4,218

3

tháng

4,250

4,233

 

4,203

4

tháng

4,250

4,226

 

4,189

5

tháng

4,250

4,218

 

4,174

6

tháng

7,000

6,896

6,936

6,760

7

tháng

7,000

6,877

 

6,722

8

tháng

7,000

6,857

 

6,684

9

tháng

7,000

6,838

6,877

6,647

10

tháng

7,000

6,819

 

6,611

11

tháng

7,000

6,800

 

6,574

12

tháng

7,000

6,781

6,820

6,539

13

tháng

7,200

6,953

 

6,679

15

tháng

7,250

6,958

6,999

6,646

18

tháng

7,250

6,900

6,940

6,537

24

tháng

7,250

6,788

6,826

6,330

36

tháng

7,250

6,576

6,612

5,953

48

tháng

7,250

6,381

6,415

5,619

60

tháng

7,250

6,201

6,233

5,320

Nguồn: CBBank

Ngoài ra, với sản phẩm tiết kiệm thông thường tại CBBank còn được triển khai dưới các hình thức lĩnh lãi khác nhau như: trả lãi hàng tháng, hàng quý và trả lãi trước. Trong đó, mức lãi suất được áp dụng trong khoảng từ 4,218%/năm - 7,044%/năm tuỳ thuộc vào kì hạn gửi và hình thức lĩnh lãi.

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường, CBBank còn triển khai thêm sản phẩm tiết kiệm online cũng cùng đa dạng các kì hạn từ 1 thàng đến 60 tháng. Mức lãi suất cao nhất dành cho sản phẩm này là 7%/năm dành cho các kì hạn từ 15 tháng trở lên đến 60 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng CBBank cập nhật ngày 8/9/2020 

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1 tháng

4,250

2 tháng

4,250

3 tháng

4,250

4 tháng

4,250

5 tháng

4,250

6 tháng

6,800

7 tháng

6,700

8 tháng

6,700

9 tháng

6,700

10 tháng

6,700

11 tháng

6,700

12 tháng

6,900

13 tháng

6,950

15 tháng

7,000

18 tháng

7,000

24 tháng

7,000

36 tháng

7,000

48 tháng

7,000

60 tháng

7,000

Nguồn: CBBank

Quỳnh Hương

Thủ tướng: 'Biến đau thương thành hành động', tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành biến đau thương thành hành động trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.