Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 9/2019: Cao nhất là 8,6%/năm

00:22 | 05/09/2019

Chia sẻ

Đây là mức lãi suất được áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng của sản phẩm Tiết kiệm Trung niên an lộc.

Biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank) đã có một vài điều chỉnh ở một số kì hạn so với tháng trước.

Theo đó, VietBank đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm kì hạn 1-2 tháng từ 5,4% lên 5,5%/năm. Đồng thời, nâng đồng loạt lãi suất các kì hạnt từ 6 tháng trở lên tăng từ 0,1 - 0,4 điểm %. Tăng nhiều nhất là ở kì hạn 24 tháng từ 8% lên 8,4%/năm.

Lãi suất kì hạn 6 tháng là 7,5%/năm; kì hạn 7 tháng là 7,6%/năm; kì hạn 8 tháng là 7,7%/năm; kì hạn 9 tháng là 7,8%/năm.

Lãi suất kì hạn 15, 18 tháng cùng ở mức 8,3%/năm, lãi suất tiết kiệm 24 tháng là 8,4%/năm và 36 tháng là 8,5%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm thường cao nhất tại VietBank là 8,5%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì.

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, lãi suất huy động áp dụng của VietBank là 0,3%/năm

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 9 - Tiết kiệm thường

Screen Shot 2019-09-05 at 00

Nguồn: VietBank

Bên cạnh hình thức gửi thông thường, VietBank cũng có nhiều sản phẩm khác như tiết kiệm online, tiết kiệm đa tiện ích, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm quyền chọn, tiết kiệm trung niên an lộc,...

Biểu lãi suất tiết kiệm online tháng 9

Với hình thức gửi online, lãi suất được hưởng tại một số kì hạn nhỉnh hơn khi gửi tại quầy khoảng 0,1 - 0,2 điểm % gồm kì hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng.

Screen Shot 2019-09-05 at 00

Nguồn: VietBank

Đối với sản phẩm tiết kiệm trung niên, lãi suất khách hàng được nhận cũng nhỉnh hơn so với biểu lãi suất thường. Mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này là 8,6%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì.

Screen Shot 2019-09-05 at 00

Nguồn: VietBank

Trúc MInh