Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 10/2019

14:32 | 07/10/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất tiết kiệm thường cao nhất tại VietBank là 8,5%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì.
thebank_vietbank_1506585124

Nguồn: VietBank

Trong đầu tháng 10, lãi suất huy động ở tất cả kì hạn của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) tiếp tục không đổi so với tháng 9.

Theo đó, VietBank giữ nguyên mức suất tiết kiệm kì hạn 1-2 tháng 5,5%/năm. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất các kì hạn từ 6 tháng trở lên.

Lãi suất kì hạn 6 tháng là 7,5%/năm; kì hạn 7 tháng là 7,6%/năm; kì hạn 8 tháng là 7,7%/năm; kì hạn 9 tháng là 7,8%/năm.

Lãi suất kì hạn 15, 18 tháng cùng ở mức 8,3%/năm, lãi suất tiết kiệm 24 tháng là 8,4%/năm và 36 tháng là 8,5%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm thường cao nhất tại VietBank là 8,5%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì.

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, lãi suất huy động áp dụng của VietBank là 0,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 10 - Tiết kiệm thường

Screen Shot 2019-09-05 at 00

Nguồn: VietBank

Ngoài ra, VietBank cũng có các sản phẩm như tiết kiệm online, tiết kiệm đa tiện ích, tiết kiệm tích lũy tương lai, tiết kiệm quyền chọn, tiết kiệm trung niên an lộc,...


Đối với hình thức gửi online, lãi suất huy động ngân hàng áp dụng tại một số kì hạn lớn hơn khi gửi tại quầy khoảng 0,1 - 0,2 điểm % gồm kì hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng.


Biểu lãi suất tiết kiệm online tháng 10

Screen Shot 2019-09-05 at 00

Nguồn: VietBank

Đối với sản phẩm tiết kiệm trung niên, lãi suất khách hàng được nhận cũng nhỉnh hơn so với biểu lãi suất thường. Mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này là 8,6%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì.

TH