Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 10/2019 là 8%/năm

08:30 | 05/10/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất tại Saigonbank là 8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng theo chương trình ưu đãi nhân dịp kỉ niệm 32 năm thành lập ngân hàng.

Theo biểu lãi suất mới nhất đầu tháng 10 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank), lãi suất tiền gửi tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng lĩnh lãi cuối kì dao động từ 5,1% đến 7,7%/năm.

Mức lãi suất cao nhất là 7,7%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 13 tháng trở lên.

Tiền gửi kì hạn 1 và 2 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm; các kì hạn 3, 4 và 5 tháng có cùng lãi suất là 5,5%/năm; từ 6 - 11 tháng có lãi suất là 6,8%/năm. Tiền gửi kì hạn 12 tháng có lãi suất là 7,4%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, lãi suất được Saigonbank áp dụng là 0,5%/năm. Trong khi đó, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 và 2 tuần có cùng mức lãi suất là 0,7%/năm. Kì hạn 1 và 2 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm.

Đáng chú ý, từ ngày 16/9, Saigonbank bắt đầu triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp kỉ niệm 32 năm thành lập ngân hàng với lãi suất cao nhất lên tới 8%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 13 tháng. Chương trình được kéo dài đến hết tháng 10/2019.

Các mức lãi suất ưu đãi theo chương trình

Kì hạnTrả lãi cuối kì (%/năm)Trả lãi háng (% /năm)
6 tháng7,30%7,19%
13 tháng8,00%7,70%

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất ngày 4/10

Ngày hiệu lực   :   10/09/2019

Kì hạn

Trả lãi cuối kì

Trả lãi hàng quí

Trả lãi hàng tháng

Trả lãi trước

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

(% /năm)

Tiết kiệm không kì hạn

0,50%

Tiết kiệm có kì hạn

01 tuần

0,70%

02 tuần

0,70%

01 tháng

5,10%

5,10%

5,08%

02 tháng

5,20%

5,18%

5,15%

03 tháng

5,50%

5,50%

5,47%

5,42%

04 tháng5.50% 5,46%5,40%

05 tháng

5,50%

5,45%

5,37%

06 tháng

6,80%

6,75%

6,71%

6,58%

07 tháng6,80% 6,69%6,54%

08 tháng

6,80%

6,67%

6,51%

09 tháng

6,80%

6,69%

6,65%

6,47%

10 tháng6,80% 6,64%6,44%

11 tháng

6,80%

6,62%

6,40%

12 tháng

7,40%

7,21%

7,16%

6,89%

13 tháng

7,70%

7,42%

7,11%

18 tháng

7,70%

7,36%

7,31%

6,91%

24 tháng

7,70%

7,23%

7,19%

6,68%

36 tháng7,70%6,99%6,95%6,26%

Nguồn: Saigonbank

Trúc Minh