|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tăng tại một số kỳ hạn trong tháng 7/2022

16:38 | 06/07/2022
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, ngân hàng OceanBank đã có động thái tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng doanh nghiệp biểu lãi suất huy động được giữ ổn định.

Bước sang tháng 7, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã có điều chỉnh mới trong biểu lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng cá nhân. Lãi suất ngân hàng tăng 0,2 - 0,4 điểm % tại một số kỳ hạn gửi. Biểu lãi suất sau điều chỉnh giao động trong khoảng từ 3,6%/năm đến 7%/năm, niêm yết cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Có thể thấy lãi suất tại quầy và tiền gửi online được OceanBank áp dụng giống nhau.

 Nguồn: OceanBank.

Tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng được nhận lãi suất là 3,6%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng OceanBank cũng ấn định cùng mức lãi suất là 3,95%/năm. Còn tại kỳ hạn 4 tháng lãi suất tiết kiệm đang được triển khai ở mức 3,7%/năm. Lãi suất tiền gửi tại nhóm các kỳ hạn này được duy trì không đổi so với tháng trước.

Lãi suất huy động tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng được điều chỉnh tăng 0,2 điểm % so với tháng trước, từ mức 6%/năm lên 6,2%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 7 - 11 tháng nhận lãi suất từ 5,6% - 5,9%/năm, giữ nguyên so với ghi nhận hồi đầu tháng 6.

OceanBank tiếp tục tăng 0,2 điểm % lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Theo đó lãi suất triển khai tại hai kỳ hạn này lần lượt là 6,75%/năm và 6,8%/năm.  

Đáng chú ý khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 18 tháng sẽ được nhận lãi suất là 7%/năm, cao hơn 0,4 điểm % so với tháng trước. Theo khảo sát đây cũng là mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại OceanBank ở thời điểm hiện tại.

Với kỳ hạn gửi 15 tháng, 24 tháng và 36 tháng lãi suất ngân hàng OceanBank vẫn được duy trì ở mức cũ là 6,6%/năm.

Khách hàng gửi tiền ngân hàng tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, tiền gửi không kỳ hạn được ấn định cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

1 tuần

0,2

0,2

2 tuần

0,2

0,2

3 tuần

0,2

0,2

01 tháng

3,6

3,6

02 tháng

3,6

3,6

03 tháng

3,95

3,95

04 tháng

3,7

3,7

05 tháng

3,95

3,95

06 tháng

6,2

6,2

07 tháng

5,6

5,6

08 tháng

5,7

5,7

09 tháng

5,7

5,7

10 tháng

5,8

5,8

11 tháng

5,9

5,9

12 tháng

6,75

6,75

13 tháng

6,8

6,8

15 tháng

6,6

6,6

18 tháng

7

7

24 tháng

6,6

6,6

36 tháng

6,6

6,6

Nguồn: OceanBank.

Theo khảo sát lãi suất huy ngân hàng áp dụng với khách hàng doanh nghiệp được duy trì không đổi, dao động trong khoảng từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm tại hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn triển khai kéo dài từ 1 tháng đến 24 tháng. Với thời hạn gửi ngắn hơn từ 1 đến 3 tuần, lãi suất được ấn định ở mức 0,15%/năm.

Bên cạnh phương thức nhận lãi vào cuối kỳ, khách hàng doanh nghiệp cũng có thể tham gia gửi tiết kiệm tại các hình thức trả lãi khác như: lĩnh lãi đầu kỳ (2,72% - 4,39%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (2,79% - 4,5%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (4,42% - 4,52%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng,

0,1

     

Over Night

0,1

     

1 tuần

0,15

     

2 tuần

0,15

     

3 tuần

0,15

     

01 tháng

2,8

2,72

   

02 tháng

2,8

2,72

2,79

 

03 tháng

3

2,91

2,99

 

04 tháng

3

2,91

2,98

 

05 tháng

3

2,91

2,98

 

06 tháng

3,5

3,38

3,47

 

07 tháng

3,5

3,38

3,47

 

08 tháng

3,5

3,38

3,46

 

09 tháng

3,6

3,47

3,55

 

10 tháng

3,6

3,47

3,55

 

11 tháng

3,6

3,47

3,54

 

12 tháng

4,6

4,39

4,5

4,52

24 tháng

4,6

4,39

4,4

4,42

Nguồn: OceanBank.


 

Ngọc Mai

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.