|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank duy trì ổn định trong tháng 8/2022

17:21 | 04/08/2022
Chia sẻ
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng OceanBank trong tháng 8 được duy trì không đổi so với khảo sát vào cùng kỳ tháng trước.

Trong tháng 8, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) chưa có điều chỉnh mới trong cả hai bảng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân được niêm yết bằng nhau tại cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online. Phạm vi lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng duy trì trong khung từ 3,6%/năm đến 7%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.

Tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng được niêm yết ở mức 3,6%/năm. Hai kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng có cùng lãi suất là 3,95%/năm còn tại kỳ hạn 4 tháng OceanBank đang áp dụng lãi suất là 3,7%/năm.

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng đang được hưởng lãi suất khá cao là 6,2%/năm. Còn tại kỳ hạn 7 tháng lãi suất tiết kiệm ấn định ở mức 5,6%/năm. 

Khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm với kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng được nhận cùng lãi suất là 5,7%/năm. Lãi suất ngân hàng niêm yết ở mức 5,8%/năm và 5,9%/năm tương ứng với hai kỳ hạn gửi 10 tháng và 11 tháng.

Lãi suất tiền gửi đang triển khai cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng ghi nhận lần lượt là 6,75%/năm và 6,8%/năm. Còn với nhóm 3 kỳ hạn 15 tháng, 24 tháng và 36 tháng cùng được ấn định lãi suất là 6,6%/năm.

OceanBank niêm yết lãi suất cao nhất hiện tại là 7%/năm với khoản tiền gửi ngân hàng ở kỳ hạn 18 tháng.

Lãi suất niêm yết cho tiền gửi có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, tiền gửi không kỳ hạn tại đang cùng ở mức 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng cá nhân

 

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,60

3,60

02 tháng

3,60

3,60

03 tháng

3,95

3,95

04 tháng

3,70

3,70

05 tháng

3,95

3,95

06 tháng

6,20

6,20

07 tháng

5,60

5,60

08 tháng

5,70

5,70

09 tháng

5,70

5,70

10 tháng

5,80

5,80

11 tháng

5,90

5,90

12 tháng

6,75

6,75

13 tháng

6,80

6,80

15 tháng

6,60

6,60

18 tháng

7,00

7,00

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank.

Lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế đồng thời cũng được giữ nguyên sau lần điều chỉnh gần nhất từ hồi giữa tháng 3. 

Theo đó lãi suất ngân hàng OceanBank được áp dụng trong khung từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm cho hình thức nhận lãi cuối kỳ, tương ứng với kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 24 tháng.

Với các kỳ trả lãi khác, lãi suất ngân hàng cũng được giữ ổn định như trước, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ (2,72% - 4,39%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (2,79% - 4,5%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (4,42% - 4,52%/năm).

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

 

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng,

0,10

     

Over Night

0,10

     

1 tuần

0,15

     

2 tuần

0,15

     

3 tuần

0,15

     

01 tháng

2,80

2,72

   

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank.

Ngọc Mai