|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 9/2022 cao nhất là 7,2%/năm

15:35 | 08/09/2022
Chia sẻ
Ngân hàng OceanBank đã có những điều chỉnh mới trong biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên lãi suất tiền gửi áp dụng với khách hàng doanh nghiệp vẫn không thay đổi.

Khảo sát ngày 8/9 tại Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) ghi nhận có một số điều chỉnh mới trong bảng lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. 

 Nguồn: OceanBank.

Cụ thể lãi suất ngân hàng áp dụng tại các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 36 tháng cùng tăng thêm 0,2 điểm % so với hồi đầu tháng trước. Ở các kỳ hạn còn lại lãi suất được giữ nguyên không đổi. Phạm vi lãi suất ngân hàng OceanBank sau điều chỉnh là từ 3,6%/năm đến 7,2%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể lãi suất tiền gửi niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 3,6%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng cùng nhận lãi suất 3,95%/năm trong khi tại kỳ hạn 4 tháng lãi suất ấn định ở mức 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng được được điều chỉnh từ 6,2%/năm lên 6,4%/năm, tăng 0,2 điểm % so với tháng trước. Khoản tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn 7 - 11 tháng được OceanBank giữ nguyên không đổi, dao động từ 5,6%/năm đến 5,9%/năm.

Tiếp đó OceanBank tăng thêm 0,2 điểm % lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng lên mức 6,95%/năm. Còn với kỳ hạn gửi 13 tháng và 15 tháng, lãi suất tiết kiệm ghi nhận được lần lượt là 6,8%/năm và 6,6%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất ghi nhận được hiện nay đang là 7,2%/năm, được áp dụng đối với khoản tiết kiệm có kỳ hạn 18 tháng. Bên cạnh đó mức lãi suất này cũng tăng thêm 0,2 điểm % so với trước đó.

Khách hàng gửi tiết kiệm với thời hạn 24 tháng sẽ được nhận lãi suất không đổi là 6,6%/năm. Trong khi tại kỳ hạn gửi cao nhất 36 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất là 6,8%/năm, cao hơn 0,2 điểm % so với tháng trước.

Trường hợp tiền gửi có kỳ hạn từ 1 - 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn được ấn định cùng lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

1 tuần

0,2

0,2

2 tuần

0,2

0,2

3 tuần

0,2

0,2

01 tháng

3,6

3,6

02 tháng

3,6

3,6

03 tháng

3,95

3,95

04 tháng

3,7

3,7

05 tháng

3,95

3,95

06 tháng

6,4

6,4

07 tháng

5,6

5,6

08 tháng

5,7

5,7

09 tháng

5,7

5,7

10 tháng

5,8

5,8

11 tháng

5,9

5,9

12 tháng

6,95

6,95

13 tháng

6,8

6,8

15 tháng

6,6

6,6

18 tháng

7,2

7,2

24 tháng

6,6

6,6

36 tháng

6,8

6,8

Nguồn: OceanBank.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp trong tháng này vẫn được giữ nguyên không đổi trong nhiều tháng nay. Phạm vi lãi suất được niêm yết trong khoảng từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm đối với hình thức trả lãi cuối kỳ, tương ứng với kỳ hạn 1 - 24 tháng. 

Đối với các phương thức trả lãi khác OceanBank cũng duy trì với lãi suất không đổi, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ (2,72% - 4,39%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (2,79% - 4,5%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (4,42% - 4,52%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,1

     

Over Night

0,1

     

1 tuần

0,15

     

2 tuần

0,15

     

3 tuần

0,15

     

01 tháng

2,8

2,72

   

02 tháng

2,8

2,72

2,79

 

03 tháng

3

2,91

2,99

 

04 tháng

3

2,91

2,98

 

05 tháng

3

2,91

2,98

 

06 tháng

3,5

3,38

3,47

 

07 tháng

3,5

3,38

3,47

 

08 tháng

3,5

3,38

3,46

 

09 tháng

3,6

3,47

3,55

 

10 tháng

3,6

3,47

3,55

 

11 tháng

3,6

3,47

3,54

 

12 tháng

4,6

4,39

4,5

4,52

24 tháng

4,6

4,39

4,4

4,42

Nguồn: OceanBank.

Ngọc Mai