|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2022

14:58 | 04/08/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 8, ngân hàng MSB tiếp tục áp dụng lãi suất tiền gửi không đổi so với tháng trước tại tất cả các sản phẩm huy động vốn đang triển khai.

Khảo sát ngày 4/8, mức lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được duy trì trong phạm vi từ 3%/năm đến 7%/năm. Biểu lãi suất này áp dụng cho tiền gửi của khách hàng cá nhân tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Nguồn: MSB.

Trong đó lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng sẽ nhận lãi suất thấp nhất ở mức 3%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn 2 tháng được nhận lãi suất cao hơn là 3,5%/năm. Tại ba kỳ hạn gửi sau đó từ 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng được duy trì cùng mức 3,8%/năm.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng sẽ được nhận lãi suất là 5%/năm. Còn tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng MSB đang huy động vốn với lãi suất là 5,3%/năm.

Với nhu cầu gửi tiết kiệm dài hạn tại MSB với lãi suất từ 12 tháng đến 36 tháng, mức lãi suất tiền gửi mà khách hàng được hưởng cùng ghi nhận là 5,6%/năm.

Đáng chú ý tại kỳ hạn gửi 12 tháng và 13 tháng, MSB huy động tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên với mức lãi suất ưu đãi lên đến 7%/năm. Theo khảo sát đây chính là mức lãi suất ngân hàng MSB cao nhất đang được triển khai ở thời điểm hiện tại.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB áp dụng tại quầy

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Tại quầy

Trực tuyến

Rút trước hạn

0,0

0,0

01 tháng

3,0

3,5

02 tháng

3,5

3,5

03 tháng

3,8

4,0

04 tháng

3,8

3,8

05 tháng

3,8

3,8

06 tháng

5,0

5,8

07 tháng

5,0

5,6

08 tháng

5,0

5,6

09 tháng

5,0

5,6

10 tháng

5,3

5,9

11 tháng

5,3

5,9

12 tháng

5,6

6,2

13 tháng

5,6

6,2

15 tháng

5,6

6,2

18 tháng

5,6

6,2

24 tháng

5,6

6,2

36 tháng

5,6

6,2

Nguồn: MSB.

Tiền gửi tiết kiệm online tại MSB đang niêm yết lãi suất cao nhất trong khoảng từ 3,2%/năm đến 7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được nhận ưu đãi lãi suất cao hơn từ 0,2 đến 0,8 điểm % so với lãi suất tương ứng đang được niêm yết tại quầy.

MSB cũng đồng thời áp dụng lãi suất 7%/năm cho khoản tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên tham gia gửi online tại kỳ hạn 12 tháng hoặc 13 tháng.

Cùng với đó, ngân hàng MSB cũng đang huy động vốn với nhiều sản phẩm khác như: Định kỳ sinh lời, Hợp đồng tiền gửi, Trả lãi ngay, Măng non, Ong vàng…

Biểu lãi suất các sản phẩm huy động tiền gửi tại MSB

Đơn vị tính

Định kỳ sinh lời

Hợp đồng tiền gửi

Trả lãi ngay

Măng non *

Ong vàng (*)

Tại quầy

Trực tuyến

Tại quầy

Trực tuyến

Tại quầy

Trực tuyến

Rút trước hạn

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 tháng

   

3,0

2,85

3,35

     

02 tháng

2,95

3,45

3,0

2,95

3,45

     

03 tháng

3,45

3,75

3,5

3,45

3,75

3,5

3,5

3,5

04 tháng

3,45

3,75

3,5

3,45

3,75

3,5

3,5

3,5

05 tháng

3,45

3,75

3,5

3,45

3,75

3,5

3,5

3,5

06 tháng

4,9

5,4

4,95

4,75

5,25

4,8

4,8

4,8

07 tháng

4,9

5,4

4,95

4,75

5,25

4,8

4,8

4,8

08 tháng

4,9

5,4

4,95

4,75

5,25

4,8

4,8

4,8

09 tháng

4,9

5,4

4,95

4,75

5,25

4,8

4,8

4,8

10 tháng

5,2

5,7

5,25

5,2

5,7

5,15

5,15

5,15

11 tháng

5,2

5,7

5,25

5,2

5,7

5,15

5,15

5,15

12 tháng

5,3

5,8

5,45

5,2

5,7

5,3

5,3

5,3

13 tháng

5,3

5,8

5,45

5,2

5,7

5,3

5,3

5,3

15 tháng

5,3

5,8

5,45

5,2

5,7

5,4

5,4

5,4

18 tháng

5,3

5,8

5,45

5,2

5,7

5,4

5,4

5,4

24 tháng

5,3

5,8

5,45

5,2

5,7

5,4

5,4

5,4

36 tháng

5,3

5,8

5,45

5,2

5,7

5,4

5,4

5,4

04 - 15 năm

         

5,4

5,4

 

Nguồn: MSB.

Ngọc Mai

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/2: VN-Index chưa thể vượt qua đỉnh tháng 12
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index vẫn chưa thể vượt qua đỉnh tháng 12 và có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.061 - 1.063 điểm trong phiên ngày mai