Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 2/2019

16:11 | 01/02/2019

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất trong đầu tháng 2/2019 là 6,8%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân với các kì hạn 12, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng và cho khách hàng tổ chức đối với kì hạn 12 và 13 tháng.
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 22019 Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 2/2019
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 22019 Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 2/2019
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 22019
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Lãi suất ngân hàng Agribank trong đầu tháng 2/2019 được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với mức công bố trong tháng 1.

Theo đó lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND có kì hạn của khách hàng cá nhân dao động từ 4,5% - 6,8%/năm.

Cụ thể, tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng có lãi suất tối đa 4,5%/năm.

Tiền gửi kì hạn 3 tháng có lãi suất tối đa là 5%, kì hạn 6 tháng đang được huy động với mức lãi suất là 5,5%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 9 tháng có mức lãi suất tối đa là 5,6 %/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng cùng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 1/2/2019

Kì hạn gửi Lãi suất tối đa
1 tháng 4,50%
2 tháng 4,50%
3 tháng 4,80%
6 tháng 5,50%
9 tháng 5,60%
12 tháng 6,80%
18 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%
Không kì hạn 0,20%
Tiền gửi thanh toán 0,20%

Nguồn: Website Agribank

Đối với khách hàng tổ chức, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất là 4,5%/năm và kì hạn 3 tháng là 5%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 6 tháng và 9 tháng đang được huy động với mức lãi suất lần lượt là 5,5%/năm và 5,6%/năm.

Đối với kì hạn 12 và 13 tháng, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm bằng với mức lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Mức lãi suất áp dụng cho tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn đang là 0,2%/năm và được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức.

Đối với tiền gửi bằng USD và EUR mức lãi suất mà Agribank đang áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức đều là 0%/năm trên toàn bộ các kì hạn.

Biểu lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngày 1/2/2019

Kì hạn gửi Lãi suất tối đa
Không kì hạn 0,20%
1 tháng 4,50%
2 tháng 4,50%
3 tháng 4,80%
6 tháng 5,50%
9 tháng 5,60%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,80%

Nguồn: Website Agribank

Quốc Thụy