|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lãi hoặc lỗ bất thường (Nonrecurring Gain Or Loss) là gì? Đặc điểm Lãi hoặc lỗ bất thường

14:25 | 09/06/2020
Chia sẻ
Lãi hoặc lỗ bất thường (tiếng Anh: Nonrecurring Gain Or Loss) là thuật ngữ chỉ một khoản lãi hoặc lỗ một lần hoặc không thường xuyên, mà không phát sinh từ một hoạt động kinh doanh thông thường của công ty.
Lãi hoặc lỗ bất thường (Nonrecurring Gain Or Loss) là gì? Đặc điểm Lãi hoặc lỗ bất thường  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Greenward

Lãi hoặc lỗ bất thường

Khái niệm

Lãi hoặc lỗ bất thường hay còn gọi là Lãi hoặc lỗ ngẫu sinh trong tiếng Anh là Nonrecurring Gain Or Loss.

Khoản lãi hoặc lỗ bất thường là thuật ngữ chỉ một khoản lãi hoặc lỗ một lần hoặc không thường xuyên, mà không phát sinh từ một hoạt động kinh doanh thông thường của công ty. 

Lãi hoặc lỗ một lần được báo cáo riêng trên báo cáo thu nhập của công ty và được loại trừ khỏi tỉ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đó.     

Đặc điểm Lãi hoặc lỗ bất thường 

Các công ty đôi khi cũng làm mờ ranh giới lãi hoặc lỗ bất thường với hoạt động thông thường, bằng cách ghi nhận các khoản lãi hoặc lỗ bất thường không đáng kể như chi phí tái cơ cấu thành các "khoản chi phí bất thường" cho mục đích kế toán. 

Theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), để đáp ứng tiêu chí này, cácsự kiện này phải có "mức độ bất thường cao và rõ ràng không liên quan đến, hoặc chỉ tình cờ liên quan đến các hoạt động thông thường và điển hình của công ty".

Đồng thời, sự kiện tạo ra khoản lãi hoặc lỗ bất thường phải "thuộc loại dự kiến sẽ không tái diễn trong tương lai gần".  

- Thu nhập từ bán đất, đầu tư hoặc bán các bộ phận và kế hoạch kinh doanh là tất cả các ví dụ về khoản lãi bất thường. 

- Những tổn thất thương vong như trộm cắp, hỏa hoạn hoặc thiên tai là những khoản lỗ bất thường. 

Tài sản bút toán giảm, chi phí giải quyết kiện tụng là các khoản mục cũng có thể được xem là lỗ bất thường. 

Các tài sản được xóa sổ hoặc bút toán giảm liên quan đến chi phí kinh doanh thông thường (ví dụ hàng tồn kho) không được coi là lỗ bất thường, trừ khi chúng là do các sự kiện một lần chẳng hạn như thảm họa tự nhiên. 

Cẩn thận với Lãi hoặc lỗ bất thường 

Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính(FASB), cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì các qui tắc công bố thông tin cho các công ty tại Mỹ, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp chi tiết cho các khoản lãi hoặc lỗ bất thường trong phần chú thích báo cáo tài chính của họ. 

Điều này cho phép các nhà phân tích, nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan khác có cơ hội xem xét kĩ lưỡng và xác định xem có nên loại trừ các sự kiện này khỏi dự kiến thu nhập của công ty đó hay không.   

Các nhà đầu tư cần kiểm tra cẩn thận báo cáo tài chính của một công ty để nắm các loại lãi hoặc lỗ bất thường của công ty mà họ đang nắm giữ, và tần suất các loại sự kiện này xảy ra. 

Mặc dù về bản chất, các khoản lãi hoặc lỗ bất thường thường rất ít khi xảy ra, các công ty thường chủ ý giảm chi phí của họ bằng cách phân loại một số khoản mục là lãi hoặc lỗ bất thường.  

(Theo Investopedia)

 

Lê Thảo