|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hợp đồng chuyển nhượng đất đai (Property Deeds) là gì? Đặc điểm

09:59 | 02/06/2020
Chia sẻ
Hợp đồng chuyển nhượng đất đai (tiếng Anh: Property Deeds) được sử dụng để chuyển nhượng bất động sản từ người chuyển nhượng (người bán) đến người được chuyển nhượng (người mua).
Khế ước tài sản (Property Deeds) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Realtor.

Hợp đồng chuyển nhượng đất đai

Khái niệm

Hợp đồng chuyển nhượng đất đai tiếng Anh là Property Deeds.

Hợp đồng chuyển nhượng đất đai được sử dụng để chuyển nhượng bất động sản từ người chuyển nhượng (người bán) đến người được chuyển nhượng (người mua). Để hợp đồng chuyển nhượng đất đai có hiệu lực pháp lí, nó phải xác định người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng, và mô tả đầy đủ về tài sản.

Đặc điểm của Hợp đồng chuyển nhượng đất đai

Hợp đồng chuyển nhượng đất đai là một công cụ pháp lí bằng văn bản và có chữ kí được sử dụng để chuyển quyền sở hữu bất động sản từ chủ sở hữu cũ (người chuyển nhượng) sang chủ sở hữu mới (người được chuyển nhượng). Ngày nay, quyền sở hữu bất động sản được thể hiện trên hợp đồng chuyển nhượng bằng văn bản.

Hầu hết các hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải có một số yếu tố thiết yếu để có giá trị pháp lí:

- Nó phải được thể hiện bằng văn bản: Hầu hết các hợp đồng chuyển nhượng đất đai đều được thực hiện trên các biểu mẫu in có sẵn, nhưng không có yêu cầu pháp lí về bất kì một mẫu hình thức cụ thể nào được sử dụng, miễn là nó bao gồm các yếu tố thiết yếu.

- Người chuyển nhượng phải có năng lực pháp lí để chuyển nhượng tài sản và người được chuyển nhượng phải có khả năng nhận được sự chuyển nhượng tài sản. Một người có năng lực pháp lí để thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng hợp lệ được coi là có năng lực pháp lí để trở thành người được chuyển nhượng tài sản.

- Người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng phải được xác định theo cách có thể xác định được.

- Tài sản được chuyển nhượng phải được mô tả đầy đủ các đặc tính.

- Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải dưới hình thức tiêu chuẩn bao gồm ngôn ngữ pháp lí cần thiết, thể hiện việc thực sự chuyển nhượng tài sản.

- Hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải được kí bởi tất cả những người chuyển nhượng nếu tài sản thuộc sở hữu của nhiều người.

- Hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải được giao một cách hợp pháp cho người được chuyển nhượng hoặc cho người nào đó thay mặt người được chuyển nhượng.

- Hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải được chấp nhận bởi người được chuyển nhượng. Thông thường, hợp đồng chuyển nhượng đất đai được chấp nhận bởi người được chuyển nhượng nhưng trong một số trường hợp nhất định, người được chuyển nhượng vẫn có thể từ chối nhận hợp đồng chuyển nhượng.

- Hợp đồng chuyển nhượng đất đai phải qui định rõ nghĩa vụ, quyền lợi của các bên, và phương án đền bù thiệt hại khi một bên vi phạm hợp đồng.

Các hợp đồng chuyển nhượng đất đai khác nhau sẽ cung cấp các mức độ bảo vệ khác nhau cho người được chuyển nhượng và nghĩa vụ của người chuyển nhượng được xác định bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng. 

Vì đây là tài liệu pháp lí quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi và quyền sở hữu, chủ sở hữu bất động sản đủ điều kiện nên được tư vấn trong bất kì giao dịch nào liên quan đến chúng, ví dụ như thực hiện một giao dịch mua nhà.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn chỉ ra ba bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam sau vụ ngân hàng SVB sụp đổ
TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, chỉ ra rằng cần phải việc kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý và đề phòng hệ thống tài chính ngầm.