|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA - HCM) là gì?

10:02 | 20/12/2019
Chia sẻ
Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Young Business People Association of Ho Chi Minh city) là tổ chức nghề nghiệp của những Nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
148428623914

Hình minh hoạ (Nguồn: tokunifashion)

Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

Khái niệm

Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong tiếng Anh được gọi là Young Business People Association of Ho Chi Minh city - YBA - HCM.

Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức nghề nghiệp của những Nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các Nhà doanh nghiệp Trẻ, các nhà quản trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Mục tiêu hoạt động 

- Đại diện cho giới Doanh nhân trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.

- Tạo điều kiện hỗ trợ các Nhà doanh nhân trẻ nâng cao tri thức quản , nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để các Doanh nhân trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội.

- Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các Doanh nhân trẻ và giữa các Doanh nhân trẻ với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Hội có thể tạo thêm nguồn Quĩ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Nhiệm vụ chính

- Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp , kinh tế, thuật cho Hội viên, tổ chức các loại hình nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

- Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ Doanh nhân trẻ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm cùng phát triển có hiệu quả, đúng Pháp luật. 

Tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.

- Phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách, khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới Doanh nhân trẻ Thành phố.

- Tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với giới Doanh nhân trẻ Thành phố, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế – xã hội trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

- Tham gia/liên kết thực hiện chương trình hoạt động chung cùng các Hiệp hội, ngành nghề khác trên địa bàn thành phố và của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm của giới Doanh nhân trẻ.

(Tài liệu tham khảo: Giới thiệu Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin điện tử Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh)

Diệu Nhi

Tổng Thư ký VASEP: Kỳ vọng cuối quý I/2023 thị trường hồi phục, ngành thủy sản sẽ sớm vượt qua khó khăn
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP nói về những khó khăn và nhận định triển vọng của ngành thủy sản năm tới.