|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh (Bac Ninh City Young Entrepreneurs) là gì?

10:31 | 20/12/2019
Chia sẻ
Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh (tiếng Anh: Bac Ninh City Young Entrepreneurs) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.
3-Characteristics-of-Successful-Entrepreneurs

Hình minh hoạ (Nguồn: thepagemagazine)

Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh

Khái niệm

Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh có tên gọi tiếng Anh là Bac Ninh City Young Entrepreneurs.

Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Hội đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Mục đích của Hội

- Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên.

- Đại diện tiếng nói, quyền lợi hội viên, tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân thành phố Bắc Ninh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh và của đất nước.

Chức năng của Hội

- Đại diện cho lực lượng doanh nghiệp trẻ thành phố Bắc Ninh trong các quan hệ trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên theo qui định của Điều lệ và của pháp luật.

- Hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ thành phố Bắc Ninh trong phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản , điều hành doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nghiệp trẻ thành phố Bắc Ninh.

- Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nghiệp trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác theo qui định pháp luật Việt Nam.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh, Trang thông tin điện tử của Hội doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh)

Diệu Nhi

Tổng Thư ký VASEP: Kỳ vọng cuối quý I/2023 thị trường hồi phục, ngành thủy sản sẽ sớm vượt qua khó khăn
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP nói về những khó khăn và nhận định triển vọng của ngành thủy sản năm tới.