|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giấy gửi hàng bằng ô tô (Consignment Note) là gì?

14:24 | 28/10/2019
Chia sẻ
Giấy gửi hàng bằng ô tô (tiếng Anh: Consignment Note) là bằng chứng của một hợp đồng vận tải giữa người gửi hàng và người chuyên chở.
Rate Of Natural Increase (1)

Hình minh họa

Giấy gửi hàng bằng ô tô (Consignment Note)

Định nghĩa

Giấy gửi hàng bằng ô tô trong tiếng Anh là Consignment Note

Giấy gửi hàng bằng ô tô là bằng chứng của một hợp đồng vận tải giữa người gửi hàng và người chuyên chở, xác nhận là người chuyên chở đồng ý vận chuyển hàng hóa của người gửi theo những điều kiện và điều khoản được qui định trong hợp đồng.

Cũng có thể hiểu theo cách đơn giản, giấy gửi hàng bằng ô tô là chứng từ pháp lí về hàng hoá được chở trên xe, giấy gửi hàng thay cho hoá đơn, phiếu xuất kho.

Đặc trưng của giấy gửi hàng

- Giấy gửi hàng được lập thành ba bản chính (bản gốc) do người gửi hàng và người chuyên chở cùng kí. Bản thứ nhất người gửi hàng giữ, bản thứ hai gửi kèm theo hàng và bản thứ ba do người chuyên chở giữ.

- Giấy gửi hàng gồm những nội dung chính sau đây:

+ Nơi và ngày tháng lập

+ Tên và địa chỉ của người gửi hàng

+ Tên và địa chỉ của người chuyên chở

+ Nơi và ngày nhận hàng và nơi dự kiến giao hàng

+ Tên và địa chỉ của người nhận hàng

+ Tên gọi thông thường của hàng hóa và cách đóng gói

+ Tổng số kiện, nhãn mác đặc biệt và số kiện của chúng

+ Trọng lượng cả bì và số lượng thể hiện khác của hàng hóa

+ Các chi phí liên quan đến việc chuyên chở như giá cước vận chuyển, phụ phí, thuế hải quan và các chi phí khác phát sinh từ khi kí hợp đồng cho đến lúc giao hàng.

+ Các chỉ dẫn cần thiết đối với thủ tục hải quan và các thủ tục khác

Ngoài ra, trong từng trường hợp, giấy gửi hàng phải gồm những chi tiết sau:

+ Qui định cấm chuyển tải

+ Các chi phí mà người gửi hàng phải chịu

+ Số tiền phải trả vào lúc giao hàng

+ Tuyên bố giá trị hàng và số tiền của lợi ích đặc biệt vào lúc giao hàng

+ Các chỉ dẫn của người gửi hàng đối với người chuyên chở về bảo hiểm hàng hóa

+ Thời hạn vận chuyển thỏa thuận mà người vận chuyển phải thực hiện

+ Các chứng từ phải giao cho người chuyên chở

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông)

Minh Lan