Kiến thức Kinh tế

Điều kiện Giao hàng lên tàu (Free On Board – FOB) là gì?

09:21 | 16/09/2019

Chia sẻ

Giao hàng lên tàu (tiếng Anh: Free On Board, viết tắt: FOB) là điều kiện người bán giao hàng khi hàng đã qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng qui định.