|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá trị gia tăng kinh tế (Economic Value Added) là gì? Lợi ích và hạn chế

15:35 | 04/10/2019
Chia sẻ
Giá trị gia tăng kinh tế (tiếng Anh: Economic Value Added, viết tắt: EVA) là thước đo tài chính hữu ích đối với nhà đầu tư khi muốn đo lường giá trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho mình.
83748_EVA

Hình minh họa. Nguồn: abbreviations.com

Giá trị gia tăng kinh tế

Khái niệm

Giá trị gia tăng kinh tế trong tiếng Anh là Economic Value Added, viết tắt là EVA.

Giá trị gia tăng kinh tế (EVA) là thước đo hiệu quả tài chính của công ty dựa trên tài sản còn lại được tính bằng cách trừ chi phí vốn khỏi lợi nhuận hoạt động, được điều chỉnh cho thuế dựa trên tiền mặt. 

Giá trị gia tăng kinh tế cũng có thể được coi là lợi nhuận kinh tế, vì nó cố gắng đo lường lợi nhuận kinh tế thực sự của một công ty. Phương pháp này được tạo ra bởi công ty tư vấn quản lí Stern Value Management.

Công thức tính EVA

eva1

Ngoài ra, do vốn đầu tư vào công ty được tính bằng tổng tài sản trừ đi nợ ngắn hạn, công thức tính EVA còn được viết dưới dạng:

eva2

 Các thành phần của EVA

Công thức tính EVA cho thấy có ba thành phần chính đối với EVA: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau thuế (NOPAT), số vốn đầu tư và WACC. 

NOPAT: có thể được tính toán thủ công nhưng thường được liệt kê trong báo cáo tài chính của công ty. 

Vốn đầu tư: là số tiền được sử dụng để tài trợ cho công ty hoặc cho một dự án cụ thể. 

WACC: chi phí sử dụng vốn bình quân, là chi phí sử dụng vốn được tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng. WACC cũng thường được công bố như một số liệu công khai.

Mục tiêu của EVA là định lượng chi phí đầu tư vốn vào một dự án hoặc vào công ty và đánh giá xem liệu nó có tạo ra đủ tiền để được coi là một khoản đầu tư tốt hay không.

Chi phí đầu tư vốn này thể hiện lợi nhuận tối thiểu mà các nhà đầu tư chấp nhận. EVA dương cho thấy một dự án đang tạo ra lợi nhuận lớn hơn mức lợi nhuận tối thiểu mà các nhà đầu tư yêu cầu.

Lợi ích và hạn chế của EVA

EVA đánh giá hiệu quả hoạt động và quản trị của một công ty dựa trên ý tưởng rằng một doanh nghiệp chỉ có lãi khi tạo ra của cải và mang về lợi nhuận cho các cổ đông, do đó hiệu suất hoạt động của công ty phải cao hơn chi phí vốn của nó.

EVA rất hữu ích với vai trò là một chỉ số hiệu suất. Công thức tính EVA cho thấy cách thức và lĩnh vực mà công ty tạo ra của cải nhờ việc sử dụng các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, điều này buộc các nhà quản lí phải chú ý về tài sản và chi phí khi đưa ra các quyết định. 

Tuy nhiên, công thức EVA phụ thuộc rất nhiều vào số vốn đầu tư và được áp dụng tốt nhất cho các công ty có nhiều tài sản mà đã trưởng thành hoặc ổn định. 

Các công ty có nhiều tài sản vô hình, ví dụ như các công ty công nghệ, có thể sẽ không thu được nhiều ý nghĩa nếu sử dụng EVA.

(Theo investopedia)

Hằng Hà