|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Đấu giá bất động sản (Real Estate Auction) là gì?

11:15 | 19/12/2019
Chia sẻ
Đấu giá bất động sản (tạm dịch: Real Estate Auction) là việc bán, chuyển nhượng bất động sản công khai để chọn người mua, nhận chuyển nhượng bất động sản trả giá cao nhất theo thủ tục đấu giá tài sản.
182610baoxaydung_image001

Đấu giá bất động sản (Real Estate Auction) (Ảnh: realtor)

Đấu giá bất động sản (Real Estate Auction)

Đấu giá bất động sản - danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Real Estate Auction.

Đấu giá bất động sản là việc bán, chuyển nhượng bất động sản công khai để chọn người mua, nhận chuyển nhượng bất động sản trả giá cao nhất theo thủ tục đấu giá tài sản.

Qui định về đấu giá bất động sản

1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản:

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản theo qui định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân đã đăng kinh doanh theo qui định của pháp luật và có chứng chỉ đấu giá bất động sản.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ đấu giá bất động sản.

2. Đấu giá bất động sản phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

3. Hình thức đấu giá bất động sản bao gồm:

a) Trực tiếp bằng lời nói;

b) Bỏ phiếu;

c) Hình thức khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật qui định.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản phải công bố công khai, đầy đủ, chính xác thông tin về bất động sản trong bản niêm yết đấu giá do tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng bất động sản cung cấp.

5. Hình thức, nội dung đấu giá bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá dịch vụ đấu giá bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

6. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Việc đấu giá bất động sản phải theo qui định của pháp luật về đấu giá.

Hợp đồng đấu giá bất động sản

Hợp đồng đấu giá bất động sản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của bên đấu giá và bên yêu cầu đấu giá bất động sản;

2. Bất động sản được đấu giá;

3. Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức đấu giá;

4. Giá khởi điểm của bất động sản được đem đấu giá;

5. Thời hạn, tiến độ thực hiện;

6. Giá dịch vụ đấu giá;

7. Phương thức, thời hạn thanh toán;

8. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

9. Giải quyết tranh chấp;

10. Các nội dung khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật qui định. (Theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006)

Hoàng Huy

Nguồn cơn khiến chứng khoán lao dốc và chiến lược cơ cấu tài khoản sau phiên VN-Index mất gần 40 điểm
Thị trường chứng khoán giảm sâu phiên 25/9 với hàng trăm mã giảm sàn. Giới phân tích nhận định đà rơi của thị trường đến từ loạt yếu tố như áp lực chốt lời, lo ngại về chính sách lãi suất, áp lực giải chấp ở một số mã.