Kiến thức Kinh tế

Công ty trưởng thành (Mature firm) là gì? Đặc trưng của công ty trưởng thành

15:48 | 07/11/2019

Chia sẻ

Công ty trưởng thành (tiếng Anh: Mature firm) là một công ty đứng vững trong ngành công nghiệp của nó, với sản phẩm được nhiều người biết đến và khách hàng trung thành theo sau.
Mature firm

Hình minh họa

Công ty trưởng thành (Mature firm)

Định nghĩa

Công ty trưởng thành trong tiếng Anh là Mature firm

Công ty trưởng thành là một công ty đứng vững trong ngành công nghiệp của nó, với sản phẩm được nhiều người biết đến và khách hàng trung thành theo sau.

Các công ty trưởng thành được phân loại theo giai đoạn kinh doanh, theo đó các công ty trường thành thường đặc trưng bởi sự tăng trưởng chậm và ổn định.

Các công ty trưởng thành cũng có một số đối thủ cạnh tranh lâu đời, điều này làm cho cạnh tranh về giá là một yếu tố quan trọng trong các chiến lược cạnh tranh để tăng lợi nhuận.

Đặc trưng của công ty trưởng thành

- Các công ty trưởng thành xuất hiện từ nhiều năm về trước, bán các sản phẩm mà người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng một cách thường xuyên. Tuy nhiên, các công ty trưởng thành thường phải đối mặt với sự cạnh tranh liên tục và đáng kể.

- Sự tăng trưởng của một công ty có xu hướng trải qua các giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn ý tưởng

+ Khởi nghiệp hoặc mới nổi

+ Tăng trưởng hoặc mở rộng

+ Trưởng thành

+ Suy giảm

- Các công ty trong giai đoạn khởi nghiệp và mở rộng có xu hướng trải qua sự tăng trưởng đáng kể vượt quá tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Khi một công ty già đi và trưởng thành, tốc độ tăng trưởng của nó chậm lại và hướng về với sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. Các công ty trong giai đoạn suy giảm có xu hướng hoạt động kém hơn tốc độ mở rộng trong nền kinh tế.

Đặc điểm của công ty trưởng thành

- Tăng trưởng doanh thu ở mức ổn định hoặc chậm

Các công ty trưởng thành thường trải qua một sự chững lại trong doanh số, vì quĩ đạo doanh thu trải qua trong giai đoạn tăng trưởng cao thường không bền vững. Các công ty trưởng thành đã được nhiều người biết đến và mở rộng cơ sở khách hàng của họ qua các năm đến mức họ không có khả năng trải nghiệm sự gia tăng đáng kể đối với các khách hàng mới.

- Doanh thu và chi phí

Các công ty trưởng thành thường là các công ty lớn bao gồm các cơ sở sản xuất, kênh phân phối, vận tải và kho bãi. Do đó, trong thời kì tăng trưởng kinh tế chậm, các công ty trưởng thành có thể giảm chi phí để tăng thu nhập hay lợi nhuận và bù đắp cho sự tăng trưởng chậm của doanh thu. Việc cắt giảm chi phí, mặc dù nhỏ về tỉ lệ phần trăm, có tác động đáng kể đến thu nhập vì qui mô lớn của hoạt động chung.

- Tiền mặt và cổ tức

Do khả năng tạo ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định trong nhiều năm, các công ty trưởng thành thường có một khoản lợi nhuận tích lũy đáng kể được gọi là lợi nhuận giữ lại. Tài khoản lợi nhuận giữ lại, tương tự như tài khoản tiết kiệm, có thể được sử dụng để đầu tư vào thiết bị mới, cơ sở sản xuất hoặc trả nợ.

Tiền mặt tích lũy được sử dụng để trả cổ tức, là phần thưởng bằng tiền mặt được trao cho các cổ đông. Do đó, các công ty có xu hướng trả cổ tức đều đặn trong nhiều năm thường là các công ty trưởng thành, có uy tín và có lợi nhuận.

- Hiệu quả

Các công ty trưởng thành có một kế hoạch quản lí dữ liệu và qui trình cung cấp nguồn lực hiệu quả.

Quản dữ liệu và theo dõi được thực hiện ở cấp độ toàn doanh nghiệp có thể cho phép các công ty trưởng thành nâng cao hiệu quả, quản chi phí và tăng doanh số một cách có hệ thống. Vì các công ty trưởng thành có cơ sở khách hàng lớn, các sản phẩm và dịch vụ mới có thể được cung cấp thông qua các thuật bán chéo trong tổ chức.

(Tài liệu tham khảo: Mature Firm, Investopedia)

Minh Lan