|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cổ đông Cao su Đà Nẵng (DRC) sắp nhận cổ tức 1.300 đồng/cp

07:43 | 21/05/2023
Chia sẻ
Với hơn 118,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Đà Nẵng (DRC) phải chi 154 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức vào tháng 6.

HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) vừa chốt ngày trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu nhận được 1.300 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 9/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6. Ngày thanh toán dự kiến là 29/6.

Với hơn 118,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DRC  phải chi 154 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức vào tháng 6.

Trước đó, hồi tháng 1, công ty đã trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Như vậy, cổ đông công ty sẽ nhận về cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 18%.

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, DRC ghi nhận 1.113 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 13%, 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 62% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 5.060 tỷ đồng doanh thu thuần, 330 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với 29 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, DRC đã hoàn thành 9% kế hoạch lợi nhuận, 22% chỉ tiêu doanh thu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Cuối quý I, tổng tài sản cuối của DRC đạt 3.097 tỷ đồng giảm 9% so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 271 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (46%) trong cơ cấu tài sản của công ty là hàng tồn kho với 1.414 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của DRC gần 571 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.876 tỷ đồng bao gồm 284 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lâm Anh