|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tracodi sắp phát hành hơn 36,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức

14:53 | 19/05/2023
Chia sẻ
Sau đợt chia cổ tức, số cổ phiếu lưu hành của Tracodi sẽ tăng từ 244,4 triệu lên 281 triệu cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa chốt ngày trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/5, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5.

Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến hơn 36,6 triệu. Như vậy, sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của Tracodi sẽ tăng từ 244,4 triệu lên 281 triệu cổ phiếu. 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông công ty đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%, trong đó 7% cho năm 2021 và 8% cho năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với 1,6 triệu cổ phiếu. Đồng thời, công ty dự kiến phát hành hơn 282,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 trong quý IV. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, Tracodi dự kiến dùng 700 tỷ đồng để thành lập công ty thành viên, mua lại cổ phần, phần vốn góp hoặc góp vốn vào doanh nghiệp, đối tác để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoảng 2.126 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán các khoản nợ vay và gốc, lãi vay ngân hàng, nợ đến hạn và trước hạn cho các đơn vị...

Lãi ròng giảm 38% quý I

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận 314 tỷ đồng doanh thu thuần, 64 tỷ đồng lãi ròng; giảm lần lượt 60%, 38% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất là 3.317 tỷ đồng, 267 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty mới hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận, 9% chỉ tiêu doanh thu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Tracodi đạt 9.615 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 191 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng nợ vay của công ty khoảng 2.591 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 3.752 tỷ đồng, bao gồm 617 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lâm Anh