|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viettel Construction (CTR) sắp phát hành 24,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

18:14 | 18/05/2023
Chia sẻ
Sau phát hành chia cổ tức, số cổ phiếu lưu hành của Viettel Construction sẽ tăng từ 114,3 triệu lên 138,9 triệu cổ phiếu.

HĐQT Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) vừa thông qua phương án phát hành hơn 24,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 21,51% (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận về 2.151 cổ phiếu mới).

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của Viettel Construction sẽ tăng từ 114,3 triệu lên 138,9 triệu cổ phiếu. 

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Thời gian thực hiện là ngay sau khi UBCKNN chấp thuận.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông công ty đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 31,51%. Trong đó, 10% bằng tiền và 21,51% bằng cổ phiếu.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Viettel Construction.

Mới đây, Viettel Construction đã công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm  với 3.276 tỷ đồng doanh thu, 187 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 21%, 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 4, doanh thu công ty ước đạt 937 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 51 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.338 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng. Như vậy, Viettel Construction đã thực hiện được 32% kế hoạch doanh thu, 31% chỉ tiêu lợi nhuận sau 4 tháng.

Lâm Anh