|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chứng thư định giá bất động sản (Real Estate Pricing Certificate) là gì?

11:43 | 19/12/2019
Chia sẻ
Chứng thư định giá bất động sản (tạm dịch: Real Estate Pricing Certificate) là căn cứ để các bên thực hiện các giao dịch bất động sản.
182610baoxaydung_image001

Chứng thư định giá bất động sản (Real Estate Pricing Certificate)

Chứng thư định giá bất động sản - danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Real Estate Pricing Certificate.

Chứng thư định giá bất động sản là văn bản thể hiện kết quả định giá bất động sản do tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản lập khi có yêu cầu của khách hàng.

Qui định về chứng thư định giá bất động sản

Qui định chung

1. Chứng thư định giá bất động sản bao gồm những nội dung sau đây:

a) Bất động sản được định giá;

b) Vị trí, qui mô của bất động sản;

c) Tính chất và thực trạng của bất động sản;

d) Tình trạng pháp của bất động sản;

đ) Các hạn chế của bất động sản;

e) Phương pháp định giá bất động sản;

g) Thời điểm định giá bất động sản;

h) Giá của bất động sản;

i) Các nội dung khác.

2. Chứng thư định giá bất động sản là căn cứ để các bên tham khảo khi đàm phán và quyết định giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản.

3. Chứng thư định giá bất động sản được lập thành ba bản, có giá trị pháp như nhau, hai bản giao cho khách hàng, một bản lưu tại tổ chức, cá nhân định giá bất động sản.

Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng kí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo qui định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản độc lập đã đăng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật và có chứng chỉ định giá bất động sản.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

2. Việc định giá bất động sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kĩ thuật, tính chất, vị trí, qui mô, thực trạng của bất động sản và giá thị trường tại thời điểm định giá.

3. Việc định giá bất động sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân định giá bất động sản

1. Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng định giá bất động sản với khách hàng.

2. Giao chứng thư định giá bất động sản cho khách hàng và chịu trách nhiệm về chứng thư đó.

3. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản.

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định của pháp luật; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về định giá bất động sản. (Theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006)

Hoàng Huy

NĐT cá nhân và tổ chức trong nước giao dịch như thế nào trong tuần VN-Index đỏ lửa?
Kịch bản dòng tiền qua kênh khớp lệnh tại các nhóm nhà đầu tư không có sự thay đổi nhiều so với tuần trước khi tổ chức trong nước cùng khối ngoại duy trì bán ròng với giá trị lần lượt 879 tỷ đồng và 1.326 tỷ đồng. Ngược lại, cá nhân trong nước mua ròng gần 2.192 tỷ đồng. Riêng khối tự doanh đảo chiều mua ròng nhẹ hơn 12 tỷ đồng.