Nhà đất

CenLand lãi sau thuế 302 tỷ đồng, phải thu chiếm hơn 80% tài sản

07:00 | 21/01/2021

Chia sẻ

Kết thúc năm 2020, CenLand thực hiện được hơn 86% mục tiêu doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận.
CenLand lãi ròng 295 tỷ đồng năm 2020, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm trong quý IV - Ảnh 1.

Dòng tiền kinh doanh của CenLand tiếp tục âm trong quý IV/2020. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 806 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 29% lên 601 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận gộp của Cenland giảm 12% xuống còn hơn 204 tỷ đồng. 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty đạt 4,8 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kì 2019.

Sau khi trừ chi phí bán hàng (19 tỷ đồng) và chi phí quản lí doanh nghiệp (65 tỷ đồng), lợi nhuận thuần của Cenland đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 9,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, giảm 9%.

Lũy kế cả năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% xuống mức 2.114 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 23%, xuống gần 302 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu cả năm, doanh thu hoạt động môi giới BĐS giảm gần 19% xuống 1.037 tỷ đồng; doanh thu đầu tư BĐS tăng nhẹ 4% lên thành 1.040 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện giảm 48% xuống còn hơn 14 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng và doanh thu hoạt động khác tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Cenland đặt mục tiêu doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 2.441 tỷ đồng và 400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 5% và 2% so với năm 2019. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp thực hiện được hơn 86% mục tiêu doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận.

Đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty đạt hơn 3.892 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu chiếm gần 81%, bao gồm nợ phải thu ngắn hạn 1.670 tỷ đồng (tăng 16%) và các khoản phải thu dài hạn 1.477 tỷ đồng (tăng 126%).

Vào cuối kỳ, hàng tồn kho của Cenland ở mức 60 tỷ đồng, trong đó hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại) chiếm gần 27 tỷ đồng, còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 784 tỷ đồng lên gần 1.848 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng gấp bốn lần so với thời điểm đầu năm, lên 371 tỷ đồng. Các khoản vay này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, nợ dài hạn của CenLand cũng tăng từ 4 tỷ đồng lên gần 452 tỷ đồng do phát hành trái phiếu riêng lẻ 450 tỷ đồng để tăng vốn hoạt động, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm gần 178 tỷ đồng trong quý IV/2020; lũy kế cả năm âm hơn 188 tỷ đồng, trong khi còn số này cùng kỳ năm 2019 là 155 tỷ đồng.

Hoàng Huy