|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 9/2023

15:20 | 08/09/2023
Chia sẻ
Theo ghi nhận, ngân hàng Bắc Á có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Hiện, 6,45%/năm là mức lãi suất tiền gửi cao nhất trong các kỳ hạn, áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 9/2023

Theo khảo sát ngày 8/9, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng, nhận lãi cuối kỳ. Sau điều chỉnh, biểu lãi suất mới trong khoảng 4,75 - 6,45%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Cụ thể hơn, các kỳ hạn 1 - 5 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,75%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất.

Tương tự, mức lãi suất được niêm yết tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng là 6,3%/năm, giảm 0,5 điểm %. Bên cạnh đó, lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 9 - 11 tháng tiếp tục giảm 0,5 điểm % về mức 6,35%/năm.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á giảm 0,5 điểm % còn 6,4%/năm, được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn từ 13 tháng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất là 6,45%/năm, giảm 0,5 điểm %. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,7 - 6,25%/năm) và lãi hàng quý (6,2 - 6,3%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 31/08/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

4,75

02 tháng

4,70

-

4,75

03 tháng

4,70

-

4,75

04 tháng

4,70

-

4,75

05 tháng

4,70

-

4,75

06 tháng

6,1

6,20

6,30

07 tháng

6,1

-

6,30

08 tháng

6,1

-

6,30

09 tháng

6,2

6,20

6,35

10 tháng

6,2

-

6,35

11 tháng

6,2

-

6,35

12 tháng

6,2

6,25

6,40

13 tháng

6,3

-

6,45

15 tháng

6,3

6,30

6,45

18 tháng

6,3

6,30

6,45

24 tháng

6,3

6,30

6,45

36 tháng

6,3

6,30

6,45

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 9/2023 cập nhật mới nhất

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng dành cho hạn mức trên 1 tỷ nằm cũng được điều chỉnh giảm ở một số kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất mới trong khoảng 4,75 - 6,65%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, mức lãi suất cao nhất được Ngân hàng Bắc Á ấn định cho kỳ hạn gửi từ 13 tháng trở lên là 6,65%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng 8. 

Cùng thời điểm khảo sát, nếu khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm. 

Khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,7 - 6,45%/năm) và lãi hàng quý (6,4 - 6,5%/năm), giảm tại nhiều kỳ hạn.

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 31/08/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

4,75

02 tháng

4,70

-

4,75

03 tháng

4,70

-

4,75

04 tháng

4,70

-

4,75

05 tháng

4,70

-

4,75

06 tháng

6,3

6,40

6,50

07 tháng

6,3

-

6,50

08 tháng

6,3

-

6,50

09 tháng

6,4

6,40

6,55

10 tháng

6,4

-

6,55

11 tháng

6,4

-

6,55

12 tháng

6,4

6,45

6,6

13 tháng

6,5

-

6,65

15 tháng

6,5

6,50

6,65

18 tháng

6,5

6,50

6,65

24 tháng

6,5

6,50

6,65

36 tháng

6,5

6,50

6,65

Anh Thư