|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 7/2023

16:24 | 05/07/2023
Chia sẻ
Theo ghi nhận ngày 5/7, ngân hàng Bắc Á tiếp tục có động thái điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. Hiện, 7,7%/năm là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng có tiền gửi dưới 1 tỷ, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 7/2023

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tiếp tục giảm 0,1 - 0,25 điểm % lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng tại nhiều kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ. Hiện biểu lãi suất trong khoảng 4,75 - 7,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Trong đó, các kỳ hạn 1 - 5 tháng được niêm yết lãi suất là 4,75%/năm sau khi giảm 0,25 điểm % so với lần phát hành gần nhất.

7,4%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 6 - 8 tháng, giảm 0,1 điểm % so với tháng 6. Lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 9 - 11 tháng giảm 0,1 điểm % về mức 7,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tại kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,6%/năm, giảm 0,1 điểm %. Các kỳ hạn từ 13 tháng và 15 tháng được niêm yết lãi suất là 7,65%/năm, giảm 0,15 điểm %. 

Sau khi giảm 0,2 điểm %, các kỳ hạn 18 - 36 tháng được ấn định mức lãi suất là 7,7%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ưu đãi nhất trong các kỳ hạn.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,65%/năm - 7,45%/năm) và lãi hàng quý (7,25%/năm - 7,5%/năm), cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn.

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 19/06/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

4,75

02 tháng

4,65

-

4,75

03 tháng

4,65

-

4,75

04 tháng

4,65

-

4,75

05 tháng

4,65

-

4,75

06 tháng

7,2

7,25

7,40

07 tháng

7,2

-

7,40

08 tháng

7,2

-

7,40

09 tháng

7,3

7,30

7,50

10 tháng

7,3

-

7,50

11 tháng

7,3

-

7,50

12 tháng

7,4

7,40

7,60

13 tháng

7,4

-

7,65

15 tháng

7,4

7,45

7,65

18 tháng

7,5

7,50

7,70

24 tháng

7,5

7,50

7,70

36 tháng

7,5

7,50

7,70

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 7/2023 cập nhật mới nhất

Tương tự, lãi suất ngân hàng được triển khai cho hạn mức trên 1 tỷ nằm cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất mới trong khoảng 4,75 - 7,9%/năm, giảm 0,10 - 0,25 điểm %, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, ngân hàng Bắc Á ấn định mức lãi suất cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên là 7,9%/năm - cao nhất trong các kỳ hạn, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. 

Bên cạnh đó, nếu khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm. 

Khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,65 - 7,65%/năm) và lãi hàng quý (7,45 - 7,70%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 19/06/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

4,75

02 tháng

4,65

-

4,75

03 tháng

4,65

-

4,75

04 tháng

4,65

-

4,75

05 tháng

4,65

-

4,75

06 tháng

7,4

7,45

7,60

07 tháng

7,4

-

7,60

08 tháng

7,4

-

7,60

09 tháng

7,5

7,50

7,70

10 tháng

7,5

-

7,70

11 tháng

7,5

-

7,70

12 tháng

7,6

7,60

7,80

13 tháng

7,6

-

7,85

15 tháng

7,6

7,65

7,85

18 tháng

7,7

7,70

7,90

24 tháng

7,7

7,70

7,90

36 tháng

7,7

7,70

7,90

Anh Thư