|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 5/2023

15:56 | 06/05/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, ngân hàng Bắc Á có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Sau điều chỉnh, biểu lãi suất mới trong khoảng 5,5 - 8,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 5/2023 cập nhật mới nhất

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) có động thái điều chỉnh giảm 0,2 - 0,3 điểm % lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng tại nhiều kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Cụ thể, kỳ hạn 1 - 5 tháng tiếp tục được ngân hàng Bắc Á niêm yết mức lãi suất là 5,5%/năm.

7,9%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 6 - 8 tháng, thấp hơn 0,3 điểm % so với tháng trước. Mức lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 9 - 11 tháng là 8,0%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất ngân hàng Bắc Á tại kỳ hạn 12 tháng ở mức 8,1%/năm, giảm 0,3 điểm %. Các kỳ hạn từ 13 tháng và 15 tháng được niêm yết mức lãi suất là 8,6%/năm, thấp hơn 0,3 điểm% so với tháng 4. 

Sau khi giảm 0,2 điểm %, các kỳ hạn 18 - 36 tháng được ấn định mức lãi suất là 8,4%/năm - cao nhất trong các kỳ hạn. 

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (5,35%/năm - 8,10%/năm) và lãi hàng quý (7,65%/năm - 8,15%/năm) - cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn trong tháng này. 

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 4/5/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 1 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,5

01 tuần

-

-

0,5

02 tuần

-

-

0,5

03 tuần

-

-

0,5

01 tháng

-

-

5,5

02 tháng

5,35

-

5,5

03 tháng

5,35

-

5,5

04 tháng

5,35

-

5,5

05 tháng

5,35

-

5,5

06 tháng

7,6

7,65

7,9

07 tháng

7,6

-

7,9

08 tháng

7,6

-

7,9

09 tháng

7,7

7,75

8,0

10 tháng

7,7

-

8,0

11 tháng

7,7

-

8,0

12 tháng

7,8

7,85

8,1

13 tháng

8,0

-

8,3

15 tháng

8,0

8,05

8,3

18 tháng

8,1

8,15

8,4

24 tháng

8,1

8,15

8,4

36 tháng

8,1

8,15

8,4

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 5/2023 cập nhật mới nhất

Theo ghi nhận mới nhất, khung lãi suất ngân hàng được triển khai cho hạn mức trên 1 tỷ nằm trong khoảng 5,5 - 8,6%/năm, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, ngân hàng Bắc Á ấn định mức lãi suất cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên là 8,6%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn gửi, sau khi giảm 0,2 điểm %. 

Khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (5,35 - 8,25%/năm) và lãi hàng quý (7,85 - 8,3%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 04/05/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,5

01 tuần

-

-

0,5

02 tuần

-

-

0,5

03 tuần

-

-

0,5

01 tháng

-

-

5,5

02 tháng

5,35

-

5,5

03 tháng

5,35

-

5,5

04 tháng

5,35

-

5,5

05 tháng

5,35

-

5,5

06 tháng

7,8

7,85

8,1

07 tháng

7,8

-

8,1

08 tháng

7,8

-

8,1

09 tháng

7,9

7,95

8,2

10 tháng

7,9

-

8,2

11 tháng

7,9

-

8,2

12 tháng

8,0

8,05

8,3

13 tháng

8,2

-

8,5

15 tháng

8,2

8,25

8,5

18 tháng

8,3

8,30

8,6

24 tháng

8,3

8,30

8,6

36 tháng

8,3

8,30

8,6

Anh Thư

Quỹ 2 tỷ USD của Dragon Capital ‘full’ cổ phiếu, tiếp tục đứng ngoài quan sát
Quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital quản lý duy trì tỷ trọng tiền mặt ở vùng thấp dưới 1% trong 3 tuần đầu tháng 9.