|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 6/2023 cao nhất là bao nhiêu?

17:19 | 08/06/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, ngân hàng Bắc Á tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất mới trong khoảng 5 - 7,9%/năm dành cho khách hàng có tiền gửi dưới 1 tỷ, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 6/2023

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tiếp tục giảm 0,4 - 0,5 điểm % lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng tại nhiều kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Chi tiết hơn, khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng sẽ được nhận mức lãi suất là 5%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước.

Sau khi giảm 0,4 điểm %, 7,5%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 6 - 8 tháng. Cùng mức giảm trên, lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 9 - 11 tháng là 7,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tại kỳ hạn 12 tháng ở mức giảm 0,4 điểm % về mức 7,6%/năm. Các kỳ hạn từ 13 tháng và 15 tháng được niêm yết mức lãi suất giảm 0,5 điểm % về mức 7,8%/năm. 

Các kỳ hạn 18 - 36 tháng được ấn định mức lãi suất là 7,9%/năm - cao nhất trong các kỳ hạn, sau khi giảm 0,5 điểm %. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,9%/năm - 7,6%/năm) và lãi hàng quý (7,35%/năm - 7,65%/năm), giảm ở nhiều kỳ hạn trong tháng này. 

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 25/05/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 1 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,5

01 tuần

-

-

0,5

02 tuần

-

-

0,5

03 tuần

-

-

0,5

01 tháng

-

-

5,0

02 tháng

4,90

-

5,0

03 tháng

4,90

-

5,0

04 tháng

4,90

-

5,0

05 tháng

4,90

-

5,0

06 tháng

7,3

7,35

7,5

07 tháng

7,3

-

7,5

08 tháng

7,3

-

7,5

09 tháng

7,4

7,40

7,6

10 tháng

7,4

-

7,6

11 tháng

7,4

-

7,6

12 tháng

7,5

7,50

7,7

13 tháng

7,5

-

7,8

15 tháng

7,5

7,55

7,8

18 tháng

7,6

7,65

7,9

24 tháng

7,6

7,65

7,9

36 tháng

7,6

7,65

7,9

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 6/2023 cập nhật mới nhất

Cùng thời điểm khảo sát, khung lãi suất ngân hàng được triển khai cho hạn mức trên 1 tỷ nằm trong khoảng 5 - 8,1%/năm, giảm 0,4 - 0,5 điểm %, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, ngân hàng Bắc Á ấn định mức lãi suất cao nhất là 8,1%/năm cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước. 

Khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,9 - 7,8%/năm) và lãi hàng quý (7,55 - 7,85%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 25/05/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 1 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,5

01 tuần

-

-

0,5

02 tuần

-

-

0,5

03 tuần

-

-

0,5

01 tháng

-

-

5,0

02 tháng

4,90

-

5,0

03 tháng

4,90

-

5,0

04 tháng

4,90

-

5,0

05 tháng

4,90

-

5,0

06 tháng

7,5

7,55

7,7

07 tháng

7,5

-

7,7

08 tháng

7,5

-

7,7

09 tháng

7,6

7,60

7,8

10 tháng

7,6

-

7,8

11 tháng

7,6

-

7,8

12 tháng

7,6

7,65

7,9

13 tháng

7,7

-

8,0

15 tháng

7,7

7,75

8,0

18 tháng

7,8

7,85

8,1

24 tháng

7,8

7,85

8,1

36 tháng

7,8

7,85

8,1

Anh Thư