|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng Bắc Á

Bac A Bank giảm lãi suất vay, tiếp sức kinh doanh

Bac A Bank giảm lãi suất vay, tiếp sức kinh doanh

Hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất, tạo điều kiện để Khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận các khoản vay phục vụ kinh doanh, tối ưu cơ hội đầu tư phát triển, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank) triển khai Chương trình ưu đãi tín dụng “Tiếp sức kinh doanh” áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tài chính -09:16 | 11/03/2023
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 3/2023 cao nhất 9,5%/năm

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 3/2023 cao nhất 9,5%/năm

Theo ghi nhận, phạm vi lãi suất huy động vốn của ngân hàng Bắc Á không có thay đổi mới so với tháng trước. 9,5%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hạn mức tiền gửi trên 1 tỷ đồng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -11:28 | 02/03/2023
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 2/2023 cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 2/2023 cao nhất bao nhiêu?

Qua khảo sát, ngân hàng Bắc Á trong tháng 2 vẫn giữ nguyên biểu lãi suất ổn định so với tháng trước. Phạm vi lãi suất huy động vốn hiện đang được triển khai trong khoảng 6 - 9,3%/năm, lãi cuối kỳ.
Tài chính -23:48 | 01/02/2023
Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 1/2023

Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 1/2023

So với tháng trước, ngân hàng Bắc Á tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất tăng tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận nằm trong khoảng 6%/năm đến 9,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -10:38 | 04/01/2023
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng cao nhất 1,5%/năm trong tháng 12/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng cao nhất 1,5%/năm trong tháng 12/2022

Sau khi thực hiện khảo sát vào ngày 5/12, biểu lãi suất huy động vốn với nhiều kỳ hạn được ngân hàng Bắc Á điều chỉnh tăng đã được công bố. Hiện tại, phạm vi lãi suất ngân hàng đang được triển khai trong khoảng 6%/năm - 9,4%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -12:09 | 05/12/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng đến 1,2%/năm trong tháng 11/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng đến 1,2%/năm trong tháng 11/2022

Theo ghi nhận khảo sát ngày 2/11, ngân hàng Bắc Á đã điều chỉnh biểu lãi suất tăng ở tất cả các kỳ hạn. Hiện tại, khung lãi suất huy động vốn được điều chỉnh tăng lên khoảng 6%/năm - 8,2%/năm, lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:30 | 02/11/2022
Trong tháng 10/2022, lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại nhiều kỳ hạn

Trong tháng 10/2022, lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại nhiều kỳ hạn

Ngân hàng Bắc Á vừa công bố biểu lãi suất mới cao hơn so với tháng trước. Qua khảo sát, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận nằm trong khoảng từ 5%/năm đến 7,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:27 | 05/10/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á được điều chỉnh tăng trong tháng 9/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á được điều chỉnh tăng trong tháng 9/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 8/9, biểu lãi suất của ngân hàng Bắc Á đã được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn hiện đang được triển khai trong khoảng 4%/năm - 7%/năm, lãi cuối kỳ.
Tài chính -21:56 | 08/09/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 8/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 8/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Theo ghi nhận mới nhất, ngân hàng Bắc Á hiện đang triển khai lãi suất huy động vốn cao nhất dành cho khách hàng là 6,9%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:30 | 03/08/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á duy trì ở mức ổn định trong tháng 7/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á duy trì ở mức ổn định trong tháng 7/2022

Tháng 7 này, lãi suất ngân hàng Bắc Á ghi nhận mức cao nhất là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:19 | 04/07/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tiếp tục tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 6/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tiếp tục tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 6/2022

Bước sang tháng 6, lãi suất ngân hàng Bắc Á có sự điều chỉnh tăng tại đa số kỳ hạn. Trong đó, mức cao nhất vẫn được ghi nhận là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -11:45 | 02/06/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 5/2022

Tháng 5 này, lãi suất ngân hàng Bắc Á có sự điều chỉnh tăng tại hầu hết kỳ hạn. Trong đó, cao nhất ở mức là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:53 | 10/05/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại một số kỳ hạn trong tháng 4/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại một số kỳ hạn trong tháng 4/2022

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Bắc Á vẫn ở mức là 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -18:36 | 08/04/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á ổn định trong tháng 3/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á ổn định trong tháng 3/2022

Ngân hàng Bắc Á trong tháng 3 này vẫn có lãi suất cao nhất ở mức là 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng và gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ
Tài chính -17:26 | 11/03/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 2/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 2/2022

Tháng 2 này, ngân hàng Bắc Á ghi nhận lãi suất cao nhất ở mức là 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng và gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ
Tài chính -19:02 | 23/02/2022
Lãi Suất Ngân Hàng Bắc Á Tháng 3/2023 Mới Nhất

Lãi Suất Ngân Hàng Bắc Á Tháng 3/2023 Mới Nhất

Theo ghi nhận, phạm vi lãi suất huy động vốn của ngân hàng Bắc Á không có thay đổi mới so với tháng trước. 9,5%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hạn mức tiền gửi trên 1 tỷ đồng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á áp dụng cho khách hàng cá nhân

Sau khi thực hiện khảo sát vào ngày 2/3, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vẫn triển khai khung lãi suất tiền gửi không đổi so với tháng trước. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận cho hạn mức dưới 1 tỷ là 6 - 9,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể như sau, 6%/năm đang là mức lãi suất ngân hàng Bắc Á được áp dụng chung cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng.

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất ổn định là 9,1%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng sẽ được ấn định lãi suất là 9,2%/năm.

Ngân hàng Bắc Á hiện đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi nhất cho kỳ hạn gửi từ 13 tháng đến 36 tháng là 9,3%/năm.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác với lãi suất cạnh tranh không kém như: Lãi hàng tháng (5,85%/năm - 8,95%/năm) và lãi hàng quý (8,8%/năm - 9%/năm).

Kỳ hạn
Có hiệu lực từ ngày 20/12/2022

Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 1 tỷ
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)
Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn
-
-
1.00
01 tuần
-
-
1.00
02 tuần
-
-
1.00
03 tuần
-
-
1.00
01 tháng
-
-
6.00
02 tháng
5.85
-
6.00
03 tháng
5.85
-
6.00
04 tháng
5.85
-
6.00
05 tháng
5.85
-
6.00
06 tháng
8.75
8.80
9.10
07 tháng
8.75
-
9.10
08 tháng
8.75
-
9.10
09 tháng
8.75
8.80
9.10
10 tháng
8.75
-
9.10
11 tháng
8.75
-
9.10
12 tháng
8.85
8.90
9.20
13 tháng
8.95
-
9.30
15 tháng
8.95
9.00
9.30
18 tháng
8.95
9.00
9.30
24 tháng
8.95
9.00
9.30
36 tháng
8.95
9.00
9.30
So với tháng trước, phạm vi lãi suất huy động vốn được triển khai cho hạn mức tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên cũng không có thay đổi mới, duy trì ổn định từ 6%/năm đến 9,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Hiện tại, mức lãi suất ngân hàng cao nhất được ghi nhận là 9,5%/năm, triển khai cho những kỳ hạn gửi từ 13 tháng đến 36 tháng với hạn mức trên 1 tỷ đồng.

Cũng trong tháng này, ngân hàng Bắc Á vẫn đưa ra nhiều hình thức trả lãi hấp dẫn, linh hoạt khác, bao gồm: Lãi hàng tháng (5,85%/năm - 9,1%/năm) và lãi hàng quý (9%/năm - 9,15%/năm).

Kỳ hạn
Có hiệu lực từ ngày 20/12/2022

Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 1 tỷ
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)
Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Ko kỳ hạn
-
-
1.00
01 tuần
-
-
1.00
02 tuần
-
-
1.00
03 tuần
-
-
1.00
01 tháng
-
-
6.00
02 tháng
5.85
-
6.00
03 tháng
5.85
-
6.00
04 tháng
5.85
-
6.00
05 tháng
5.85
-
6.00
06 tháng
8.95
9.00
9.30
07 tháng
8.95
-
9.30
08 tháng
8.95
-
9.30
09 tháng
8.95
9.00
9.30
10 tháng
8.95
-
9.30
11 tháng
8.95
-
9.30
12 tháng
9.00
9.05
9.40
13 tháng
9.10
-
9.50
15 tháng
9.10
9.15
9.50
18 tháng
9.10
9.15
9.50
24 tháng
9.10
9.15
9.50
36 tháng
9.10
9.15
9.50

Thông tin về Ngân hàng Bắc Á

Bắc Á tên đầy đủ là ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, được thành lập từ năm 1994. Đây là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động tốt nhất hiện nay với 102 điểm giao dịch phân bố khắp cả nước.

Tới năm 2016 Bắc Á hoàn thành tăng vốn điều lệ lên năm nghìn tỷ đồng, vinh dự đón nhận giải thưởng quốc tế “Ngân hàng Trách nhiệm xã hội tốt nhất 2016” được trao tặng bởi Tạp chí International Finance Magazine (Anh quốc).

Với mục tiêu tư vấn, phục vụ cho các thế hệ doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo ra giá trị cốt lõi, đồng thời mang tới giá trị đích thực cho cộng đồng, thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, Bắc Á luôn kiên trì phấn đấu trở thành một trong những ngân hàng có tâm sáng, tạo ra thế hệ khách hàng phát bền vững, đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội như: dược liệu sạch, nông lâm ngư nghiệp hay y tế giáo dục,…

Ngân Hàng Bắc Á Cung Cấp Sản Phẩm Dịch Vụ Nào?

Có thể kể đến các sản phẩm, dịch vụ điển hình mà ngân hàng Bắc Á cung cấp như sau:

Khách Hàng Cá Nhân

- Sản Phẩm Thẻ Ngân Hàng Bắc Á (Thẻ Ghi Nợ Nội Địa Bac A Bank, Thẻ Đồng Thương Hiệu Bac A Bank – Th True Mart);

- Sản Phẩm Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Bắc Á (Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn, Tiền Gửi Trực Tuyến, Tiết Kiệm Sinh Lời Mỗi Ngày,…);

- Sản Phẩm Bảo Hiểm Ngân Hàng Bắc Á (Bảo Hiểm Toàn Diện Nhà, Bảo Hiểm Toàn Diện Ô Tô,…);

- Sản Phẩm Vay Vốn Ngân Hàng Bắc Á.

Khách Hàng Doanh Nghiệp

Với các khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Bắc Á có một số dịch vụ điển hình như:

- Sản Phẩm Tài Khoản – Tiền Gửi Ngân Hàng Bắc Á(Tiền Gửi Có Kỳ Hạn, Tiền Gửi Thanh Toán,…);

- Sản Phẩm Tín Dụng – Cho Vay Ngân Hàng Bắc Á (Cho Vay Ngắn Hạn, Cho Vay Mua Ô Tô, Cho Vay Cầm Cố Tài Sản,…);

- Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại Ngân Hàng Bắc Á.

Các gói cho vay lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Bắc Á

Sản phẩm cho vay của ngân hàng Bắc Á cũng đa dạng không kém. Đối với khách hàng cá nhân có Cho vay sổ tiết kiệm, Thấu chi siêu tốc, Dream car, Dream Home, Premium Home, Fine House, Smart Life, Business Ready, Dream School.

Khách hàng doanh nghiệp có các sản phẩm để vay như Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung và dài hạn, Truecar Business, Gói tín dụng doanh nghiệp ngành dược và y tế, Tín dụng trọn gói đối với dự án dành cho khách hàng doanh nghiệp, Vay mua Ô tô phục vụ mục đích đi lại, Vay mua Ô tô phục vụ mục đích kinh doanh, Gói SP tài trợ dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ tại ngân hàng Bắc Á

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) thành lập năm 1994 với Hội Sở Chính đặt tại Nghệ An. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, ngân hàng hiện sở hữu mạng lưới 102 điểm giao dịch rộng khắp các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc. Trong năm 2016, ngân hàng Bắc Á đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 5.000 nghìn tỉ đồng.

Ngân hàng Bắc Á đặt mục tiêu tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển bền vững, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và an sinh xã hội như nông lâm ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục…

Đến năm 2015 đã hoàn thành chuẩn mực hóa các tiêu chí của một ngân hàng có quy mô vừa phục vụ tư vấn các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nông thôn và các ngành phụ trợ cho nông nghiệp nông thôn. Giai đoạn từ 2015 đến 2020 đưa thế hệ các nhà đầu tư này hòa nhập với quốc tế.

Với mong muốn nâng cao chất lượng, đưa ngân hàng Bắc Á vươn lên tầm cao hơn. Đơn vị đang từng bước triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, phục vụ tốt nhất, tối đa sự phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và các nhu cầu tài chính của người dân.

Thời gian tới đây Bắc Á cũng triển khai mạng lưới giao dịch ở những nơi tập trung nhiều làng nghề, mở rộng các điểm giao dịch mới. Bên cạnh đó không ngừng đầu tư vật chất tiện nghi, đầy đủ cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, cung cấp các dịch vụ tài chính cho các cá nhân và hộ kinh doanh.

Giờ làm việc Bắc Á Bank mới nhất năm 2022

Giờ làm việc ngân hàng Bắc Á kéo dài trong tuần từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần, trừ ngày lễ.

Buổi sáng: 8h-12h

Buổi chiều: 13h-16h30

Ngân hàng Bắc Á có làm việc thứ Bảy không?

Giờ làm việc ngân hàng Bắc Á tại hầu hết chi nhánh đều có hoạt động vào thứ Bảy, tuy nhiên chỉ trong buổi sáng từ 8h – 12h.

Lưu ý: Riêng tại Vinh, chi nhánh Hội sở không hoạt động vào sáng thứ Bảy.

Đối với các giao dịch tiền mặt, bạn nên đến sớm hơn nửa tiếng so với thời điểm kết thúc giờ làm việc ngân hàng để thuận tiện giao dịch.

Bạn có thể liên hệ trước với nhân viên tư vấn Tổng đài tại số 1900 588 828 hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tại chi nhánh cần đến để giao dịch được thuận tiện hơn.

Nắm bắt giờ làm việc ngân hàng Bắc Á cụ thể ở từng chi nhánh sẽ giúp bạn thực hiện giao Thông Tin Liên Hệ Ngân hàng Bắc Á.

Dưới đây là những thông tin để bạn có thể liên hệ Ngân hàng Bắc Á khi cần sự hỗ trợ:

- Số tổng đài BacABank, hotline: 1800 588 828

- Website: https://www.baca-bank.vn/

- Facebook: https://www.facebook.com/bacabankhoiso

- Email: callcenter@baca-bank.vn dịch thuận tiện và sắp xếp công việc hợp lý.

Tin tức lãi suất ngân hàng Bắc Á nóng hổi luôn được VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước.

Ngành ngân hàng Mỹ cho vay hơn 12.200 tỷ USD, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 218%
Tính đến cuối năm 2022, các ngân hàng và quỹ tiết kiệm do FDIC bảo hiểm đang cho vay 12.229 tỷ USD, khoảng 47% trong số này là các khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản.