|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng Bắc Á

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 1/2020 là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 1/2020 là 8%/năm

Tháng 1 này, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh lãi suất ở nhiều kì hạn trong biểu lãi suất ngân hàng cho các khoản tiết kiệm thông thường. Mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại Bac A Bank hiện giờ là 8%/năm áp dụng cho các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -07:24 | 06/01/2020
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 12/2019 là 7,95%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 12/2019 là 7,95%/năm

Tháng 12, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kì hạn trong biểu lãi suất ngân hàng cho các khoản tiết kiệm thông thường. Mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại Bac A Bank là 7,95%/năm áp dụng cho các kì hạn gửi 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -15:50 | 07/12/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 11/2019 là 8,3%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 11/2019 là 8,3%/năm

Tháng 11, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh tăng trở lại lãi suất ở nhiều kì hạn trong biểu lãi suất cho các khoản tiết kiệm thông thường. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng cho các kì hạn gửi từ 13 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -07:01 | 05/11/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2019: Cao nhất là 8,3%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2019: Cao nhất là 8,3%/năm

Cuối tháng 9, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kì hạn. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng tại các kì hạn tiền gửi từ 13 tháng trở lên.
Tài chính -22:05 | 04/10/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 9/2019

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 9/2019

Mức lãi suất cao nhất tại Bac A Bank là 8,1% được áp dụng với kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Tài chính -14:16 | 05/09/2019
Lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 8/2019: Cộng thêm lãi suất ở nhiều sản phẩm

Lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 8/2019: Cộng thêm lãi suất ở nhiều sản phẩm

Vào hè 2019, Bac A Bank triển khai nhiều chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất tiền gửi ở một số sản phẩm tiết kiệm và tặng quà cho khách hàng gửi từ 50 triệu đồng kì hạn 6 tháng hoặc 181 ngày.
Tài chính -15:22 | 08/08/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 7/2019

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 7/2019

Mức lãi suất cao nhất của Ngân hàng Bắc Á là 7,8%/năm được áp dụng cho các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên.
Tài chính -17:28 | 02/07/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 6/2019 là 7,8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 6/2019 là 7,8%/năm

Trong tháng 6, lãi suất ngân hàng Bắc Á cao nhất đối với tiền gửi VND là 7,8%/năm, áp dụng cho các kì hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -17:52 | 22/06/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 5/2019

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 5/2019

Lãi suất ngân hàng Bắc Á hiện nay cao nhất đối với tiền gửi VND là 8%/năm.
Tài chính -07:09 | 06/05/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 4/2019 là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 4/2019 là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 4/2019 được điều chỉnh giảm tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức lãi suất cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 12, 13, 15, 18 và 36 tháng.
Tài chính -16:15 | 16/04/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 3/2019 giảm tại một số kì hạn

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 3/2019 giảm tại một số kì hạn

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 3/2019 được điều chỉnh giảm tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức lãi suất cao nhất là 8,1%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng.
Tài chính -09:27 | 11/03/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 2/2019 cao nhất là 8,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 2/2019 cao nhất là 8,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 2/2019 được điều chỉnh tăng tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức lãi suất cao nhất là 8,2%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng.
Tài chính -08:36 | 11/02/2019
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 1/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 1/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng.
Tài chính -08:01 | 21/01/2019
Bac A Bank ưu đãi lãi suất tiết kiệm quân nhân

Bac A Bank ưu đãi lãi suất tiết kiệm quân nhân

Đây là sản phẩm tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên, số tiền gửi tối thiểu 1 triệu đồng, dành riêng cho các khách hàng đang công tác trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tài chính -07:07 | 18/12/2018
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 12/2018 cao ở kì hạn từ 6 tháng trở lên

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 12/2018 cao ở kì hạn từ 6 tháng trở lên

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 13, 15, 18 và 36 tháng.
Tài chính -11:00 | 10/12/2018
TS. Cấn Văn Lực: Để ngân hàng bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức giảm nhưng chỉ là biện pháp trước mắt
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc bán vàng qua nhóm ngân hàng Big 4 chỉ là biện pháp trước mắt nhằm tăng nguồn cung trên thị trường khiến giá giảm ngay. Nhưng về lâu dài cần đảm bảo thị trường vàng minh bạch và ngăn chặn thao túng giá, xoá bỏ độc quyền có thể xử lý dứt điểm được câu chuyện chênh lệch giá.