Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2019: Cao nhất là 8,3%/năm

22:05 | 04/10/2019

Chia sẻ

Cuối tháng 9, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kì hạn. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng tại các kì hạn tiền gửi từ 13 tháng trở lên.

vay-tin-chap-bac-a-b-77a0

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ảnh: Bac A Bank)

Biểu lãi suất tiết kiệm các kì hạn mới nhất của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) có nhiều thay đổi so với đầu tháng 9.

Vào ngày 27/9, Bac A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất  từ 0,1 - 0,2 điểm % tại hầu hết các kì hạn nhiều kì hạn gửi tiết kiệm. 

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 - 5 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,4%/năm; lãi suất kì hạn 6 - 9 tháng giảm từ 7,5%/năm xuống 7,4%/năm; lãi suất kì hạn 12 tháng giảm từ 8,1%/năm xuống 7,9%/năm; lãi suất các kì hạn từ 15 tháng trở lên giảm từ 8,1% xuống 8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng - 36 tháng tại Bac A Bank dao động từ 5,5% đến 8,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng tại các kì hạn tiền gửi từ 13 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi không kì hạn và các kì hạn gửi dưới 1 tháng, lãi suất áp dụng đều ở mức 1%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 10/2019 

Kì hạnCó hiệu lực từ ngày 27/09/2019
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)Lĩnh lãi hàng quí (%/năm)Lĩnh lãi cuối kì (%/năm)
Không kỳ hạn--1,00
01 tuần--1,00
02 tuần--1,00
03 tuần--1,00
01 tháng--5,50
02 tháng5,40-5,50
03 tháng5,40-5,50
04 tháng5,40-5,50
05 tháng5,40-5,50
06 tháng7,407,507,70
07 tháng7,40-7,70
08 tháng7,40-7,70
09 tháng7,507,607,80
10 tháng7,60-7,90
11 tháng7,60-7,90
12 tháng7,908,008,20
13 tháng8,00-8,30
15 tháng8,008,108,30
18 tháng8,008,108,30
24 tháng8,008,108,30
36 tháng8,008,108,30

Nguồn: Bac A Bank

Trúc Minh