|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng Bắc Á

Lãi suất ngân hàng Bắc Á điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4/2023

Lãi suất ngân hàng Bắc Á điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4/2023

Sau khi thực hiện khảo sát vào ngày 4/4, lãi suất huy động vốn của ngân hàng Bắc Á đã được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Hiện tại, 8,8%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được triển khai cho hạn mức trên 1 tỷ đồng, nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -11:21 | 04/04/2023
Bac A Bank giảm lãi suất vay, tiếp sức kinh doanh

Bac A Bank giảm lãi suất vay, tiếp sức kinh doanh

Hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất, tạo điều kiện để Khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận các khoản vay phục vụ kinh doanh, tối ưu cơ hội đầu tư phát triển, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank) triển khai Chương trình ưu đãi tín dụng “Tiếp sức kinh doanh” áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Tài chính -09:16 | 11/03/2023
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 3/2023 cao nhất 9,5%/năm

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 3/2023 cao nhất 9,5%/năm

Theo ghi nhận, phạm vi lãi suất huy động vốn của ngân hàng Bắc Á không có thay đổi mới so với tháng trước. 9,5%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hạn mức tiền gửi trên 1 tỷ đồng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -11:28 | 02/03/2023
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 2/2023 cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 2/2023 cao nhất bao nhiêu?

Qua khảo sát, ngân hàng Bắc Á trong tháng 2 vẫn giữ nguyên biểu lãi suất ổn định so với tháng trước. Phạm vi lãi suất huy động vốn hiện đang được triển khai trong khoảng 6 - 9,3%/năm, lãi cuối kỳ.
Tài chính -23:48 | 01/02/2023
Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 1/2023

Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 1/2023

So với tháng trước, ngân hàng Bắc Á tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất tăng tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận nằm trong khoảng 6%/năm đến 9,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -10:38 | 04/01/2023
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng cao nhất 1,5%/năm trong tháng 12/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng cao nhất 1,5%/năm trong tháng 12/2022

Sau khi thực hiện khảo sát vào ngày 5/12, biểu lãi suất huy động vốn với nhiều kỳ hạn được ngân hàng Bắc Á điều chỉnh tăng đã được công bố. Hiện tại, phạm vi lãi suất ngân hàng đang được triển khai trong khoảng 6%/năm - 9,4%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -12:09 | 05/12/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng đến 1,2%/năm trong tháng 11/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng đến 1,2%/năm trong tháng 11/2022

Theo ghi nhận khảo sát ngày 2/11, ngân hàng Bắc Á đã điều chỉnh biểu lãi suất tăng ở tất cả các kỳ hạn. Hiện tại, khung lãi suất huy động vốn được điều chỉnh tăng lên khoảng 6%/năm - 8,2%/năm, lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:30 | 02/11/2022
Trong tháng 10/2022, lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại nhiều kỳ hạn

Trong tháng 10/2022, lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại nhiều kỳ hạn

Ngân hàng Bắc Á vừa công bố biểu lãi suất mới cao hơn so với tháng trước. Qua khảo sát, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận nằm trong khoảng từ 5%/năm đến 7,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:27 | 05/10/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á được điều chỉnh tăng trong tháng 9/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á được điều chỉnh tăng trong tháng 9/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 8/9, biểu lãi suất của ngân hàng Bắc Á đã được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn hiện đang được triển khai trong khoảng 4%/năm - 7%/năm, lãi cuối kỳ.
Tài chính -21:56 | 08/09/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 8/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 8/2022 cao nhất là bao nhiêu?

Theo ghi nhận mới nhất, ngân hàng Bắc Á hiện đang triển khai lãi suất huy động vốn cao nhất dành cho khách hàng là 6,9%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:30 | 03/08/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á duy trì ở mức ổn định trong tháng 7/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á duy trì ở mức ổn định trong tháng 7/2022

Tháng 7 này, lãi suất ngân hàng Bắc Á ghi nhận mức cao nhất là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:19 | 04/07/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tiếp tục tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 6/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tiếp tục tăng tại nhiều kỳ hạn trong tháng 6/2022

Bước sang tháng 6, lãi suất ngân hàng Bắc Á có sự điều chỉnh tăng tại đa số kỳ hạn. Trong đó, mức cao nhất vẫn được ghi nhận là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -11:45 | 02/06/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại hầu hết kỳ hạn trong tháng 5/2022

Tháng 5 này, lãi suất ngân hàng Bắc Á có sự điều chỉnh tăng tại hầu hết kỳ hạn. Trong đó, cao nhất ở mức là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:53 | 10/05/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại một số kỳ hạn trong tháng 4/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tăng tại một số kỳ hạn trong tháng 4/2022

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Bắc Á vẫn ở mức là 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -18:36 | 08/04/2022
Lãi suất ngân hàng Bắc Á ổn định trong tháng 3/2022

Lãi suất ngân hàng Bắc Á ổn định trong tháng 3/2022

Ngân hàng Bắc Á trong tháng 3 này vẫn có lãi suất cao nhất ở mức là 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng và gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ
Tài chính -17:26 | 11/03/2022