|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 11/2023 mới nhất

11:31 | 06/11/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, ngân hàng Bắc Á tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Hiện, khung lãi suất tiền gửi trong khoảng 4,45 - 5,90%/năm, áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 11/2023

Theo khảo sát ngày 6/11, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm dành cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng, nhận lãi cuối kỳ. Sau điều chỉnh, khung lãi suất mới trong khoảng 4,45 - 5,90%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Cụ thể hơn, các kỳ hạn 1 - 5 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,45%/năm, giảm 0,3 điểm %. 

Cùng thời điểm khảo sát, mức lãi suất được áp dụng tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng cùng giảm 0,3 điểm % về mức 5,4%/năm. Sau khi giảm 0,3 điểm %, lãi suất được huy động cho kỳ hạn 9 - 11 tháng là 5,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm % còn 5,6%/năm - ngang với kỳ hạn 13 tháng sau khi giảm 0,35 điểm %. 

Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 15 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5,7%/năm, giảm 0,25 điểm %. 

Cùng lúc 5,9%/năm là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên, giảm 0,15 điểm % so với tháng trước.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,4 - 5,75%/năm) và lãi hàng quý (5,3 - 5,8%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 26/10/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

4,45

02 tháng

4,40

-

4,45

03 tháng

4,40

-

4,45

04 tháng

4,40

-

4,45

05 tháng

4,40

-

4,45

06 tháng

5,25

5,30

5,40

07 tháng

5,25

-

5,40

08 tháng

5,25

-

5,40

09 tháng

5,4

5,40

5,50

10 tháng

5,4

-

5,50

11 tháng

5,4

-

5,50

12 tháng

5,5

5,50

5,60

13 tháng

5,5

-

5,60

15 tháng

5,6

5,60

5,70

18 tháng

5,8

5,80

5,9

24 tháng

5,8

5,80

5,9

36 tháng

5,8

5,80

5,9

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 11/2023 cập nhật mới nhất

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng cho hạn mức trên 1 tỷ nằm cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn. Hiện, biểu lãi suất mới trong khoảng 4,45 - 6,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất được Ngân hàng Bắc Á ấn định cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên với 6,1%/năm, giảm tiếp 0,15 điểm %. 

Bên cạnh đó, nếu khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm. 

Khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (4,4 - 5,95%/năm) và lãi hàng quý (5,5 - 6%/năm), giảm tại nhiều kỳ hạn.

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 26/10/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

4,45

02 tháng

4,40

-

4,45

03 tháng

4,40

-

4,45

04 tháng

4,40

-

4,45

05 tháng

4,40

-

4,45

06 tháng

5,5

5,50

5,60

07 tháng

5,5

-

5,60

08 tháng

5,5

-

5,60

09 tháng

5,6

5,60

5,7

10 tháng

5,6

-

5,7

11 tháng

5,6

-

5,7

12 tháng

5,7

5,70

5,8

13 tháng

5,7

-

5,80

15 tháng

5,8

5,8

5,90

18 tháng

5,95

6,00

6,1

24 tháng

5,95

6,00

6,1

36 tháng

5,95

6,00

6,1

Anh Thư