|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 12/2023 tiếp tục giảm

16:34 | 05/12/2023
Chia sẻ
Theo ghi nhận mới nhất, ngân hàng Bắc Á có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất tiền gửi còn trong khoảng 3,6 - 5,65%/năm, áp dụng cho hạn mức dưới 1 tỷ, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 12/2023

Theo khảo sát ngày 5/12, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm dành cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng, nhận lãi cuối kỳ. Hiện, biểu lãi suất được huy động trong khoảng 3,6 - 5,65%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Qua so sánh với tháng trước, khung lãi suất mới giảm 0,25 - 0,85 điểm %.

Cụ thể hơn, mức lãi suất trong khoảng 3,6 - 4,2%/năm, được áp dụng tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng, giảm 0,25 - 0,85 điểm %. 

Cùng thời điểm khảo sát, các kỳ hạn 6 - 8 tháng được niêm yết mức lãi suất là 5,0%/năm, giảm 0,4 điểm %. 

Sau khi giảm 0,4 điểm %, lãi suất được huy động cho kỳ hạn 9 - 11 tháng là 5,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng giảm 0,3 điểm % còn 5,3%/năm. 

5,35%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho khoản tiền gửi tại kỳ hạn 15 tháng, giảm 0,35 điểm %. 

Các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên được niêm yết mức lãi suất là 5,65%/năm, giảm 0,25 điểm % so với tháng trước.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (3,55 - 5,50%/năm) và lãi hàng quý (4,9 - 5,55%/năm).

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 24/11/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

3,60

02 tháng

3,55

-

3,60

03 tháng

3,75

-

3,80

04 tháng

3,95

-

4,00

05 tháng

4,1

-

4,20

06 tháng

4,85

4,90

5,00

07 tháng

4,85

-

5,00

08 tháng

4,85

-

5,00

09 tháng

5,0

5,00

5,1

10 tháng

5,0

-

5,1

11 tháng

5,0

-

5,1

12 tháng

5,2

5,20

5,30

13 tháng

5,2

-

5,30

15 tháng

5,2

5,25

5,35

18 tháng

5,5

5,55

5,65

24 tháng

5,5

5,55

5,65

36 tháng

5,5

5,55

5,65

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 12/2023 cập nhật mới nhất

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất ngân hàng cho hạn mức trên 1 tỷ cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn. 

Theo đó, 5,85%/năm là mức lãi suất cao nhất được Ngân hàng Bắc Á ấn định cho kỳ hạn gửi từ 18 tháng trở lên, giảm tiếp 0,25 điểm %. 

Bên cạnh đó, nếu khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 0,5%/năm. 

Khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (3,75 - 5,7%/năm) và lãi hàng quý (5,1 - 5,75%/năm), giảm tại nhiều kỳ hạn.

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 24/11/2023 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Ko kỳ hạn

-

-

0,50

01 tuần

-

-

0,50

02 tuần

-

-

0,50

03 tuần

-

-

0,50

01 tháng

-

-

3,80

02 tháng

3,75

-

3,80

03 tháng

3,95

-

4,00

04 tháng

4,15

-

4,20

05 tháng

4,30

-

4,40

06 tháng

5,05

5,1

5,20

07 tháng

5,05

-

5,20

08 tháng

5,05

-

5,20

09 tháng

5,2

5,20

5,3

10 tháng

5,2

-

5,3

11 tháng

5,2

-

5,3

12 tháng

5,4

5,40

5,5

13 tháng

5,4

-

5,50

15 tháng

5,4

5,45

5,55

18 tháng

5,7

5,75

5,85

24 tháng

5,7

5,75

5,85

36 tháng

5,7

5,75

5,85

Anh Thư