|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng MSB ổn định tại nhiều kỳ hạn trong tháng 11/2023

11:30 | 06/11/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng 11, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng MSB được giữ nguyên so với lần cập nhật mới nhất. Hiện, 5,2%/năm là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng giao dịch tại quầy.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 11/2023

Khảo sát mới nhất cho thấy, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp tục không đổi lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 13 tháng trong khi giảm 0,7 điểm % đối với các kỳ hạn dài từ 15 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ảnh: Chứng khoán

Chi tiết như sau, 3,3%/năm là mức lãi suất ngân hàng được niêm yết tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng MSB cũng duy trì mức lãi suất 4,5%/năm (kỳ hạn 6 - 8 tháng); 4,9%/năm (kỳ hạn 9 - 11 tháng) và 5,1%/năm (kỳ hạn 12, 13 tháng).

Trong khi đó, có cùng mức giảm 0,7 điểm % là lãi suất ngân hàng MSB kỳ hạn 15 - 36 tháng, cùng ghi nhận 5,8%/năm so với tháng trước. 

Lưu ý: 

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.

Tương tự như biểu lãi suất tiền gửi tại quầy, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hình thức gửi tiền trực tuyến cũng giảm 0,7 điểm % đối với kỳ hạn 15 - 36 tháng. Hiện, phạm vi lãi suất đang dao động trong khoảng 3,8 - 6,2%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Song song đó, mức lãi suất tiền gửi trực tuyến là 0,5%/năm trong trường hợp khách hàng rút tiền gửi trước hạn. 

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 11/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0,5

01 tháng

3,3

3,8

02 tháng

3,3

3,8

03 tháng

3,3

3,8

04 tháng

3,3

3,8

05 tháng

3,3

3,8

06 tháng

4,5

5

07 tháng

4,5

5

08 tháng

4,5

5

09 tháng

4,9

5,4

10 tháng

4,9

5,4

11 tháng

4,9

5,4

12 tháng

5,1

5,5

13 tháng

5,1

5,5

15 tháng

5,8

6,2

18 tháng

5,8

6,2

24 tháng

5,8

6,2

36 tháng

5,8

6,2

Nguồn: MSB

Cùng với đó, MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng. 

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

01 tháng

3,3

3,8

2,6

3,05

02 tháng

3,3

3,8

2,6

3,05

03 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

04 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

05 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

06 tháng

4,5

5

3,75

3,75

07 tháng

4,5

5

3,75

3,75

08 tháng

4,5

5

3,75

3,75

09 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

10 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

11 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

12 tháng

5,4

5,5

4,15

4,3

13 tháng

5,1

5,5

4,15

4,5

15 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

18 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

24 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

36 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

04 - 15 năm

-

-

-

-

Nguồn: MSB

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Măng non *

Ong vàng (*)

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

01 tháng

3,3

-

-

-

-

02 tháng

3,3

2,6

3,55

-

-

03 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

04 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

05 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

06 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

07 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

08 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

09 tháng

4,9

4,4

4,4

4,8

4,8

10 tháng

4,9

4,4

4,4

5,15

5,15

11 tháng

4,9

4,4

4,4

5,15

5,15

12 tháng

5,1

4,5

4,6

5,3

5,3

13 tháng

5,1

4,5

5,8

5,3

5,3

15 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

18 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

24 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

36 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

04 - 15 năm

-

-

-

5,4

-

Nguồn: MSB

Thư Nguyễn