|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Biểu lãi suất Ngân hàng MB mới nhất tháng 5/2023

18:02 | 07/05/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng 5, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất được triển khai dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 5,2 - 7,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng MB cho khách hàng cá nhân mới nhất hiện nay

Theo ghi nhận mới nhất, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) có động thái điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất huy động được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 - 60 tháng vào trong khoảng 5,2 - 7,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Qua so sánh, biểu lãi suất mới giảm 0,2 - 0,5 điểm % tại nhiều kỳ hạn so với tháng 4.

Nguồn: MBBank

Cụ thể, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm là 5,2%/năm, không đổi so với tháng trước.

Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 2 - 5 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 5,3%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất.

Bên cạnh đó, các kỳ hạn 6 - 8 tháng cùng được điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm 0,5 điểm % còn 7%/năm. Đây cũng là mức giảm tại kỳ hạn 9 - 11 tháng, hiện ở mức 6,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng cùng giảm 0,2 điểm % về mức 7,2%/năm tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. 

Sau khi giảm 0,2 điểm %, lãi suất ngân hàng MB áp dụng khách hàng cá nhân có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 15 - 24 tháng là 7,3%/năm.

7%/năm là mức lãi suất tiền gửi được huy động cho ba kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, giảm 0,2 điểm %.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn và ngắn hạn 1 - 3 tuần với mức lãi suất tương ứng là 0,3%/năm và 0,5%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng MB còn triển khai thêm các hình thức trả lãi linh hoạt khác với mức lãi suất cụ thể như sau:

- Trả lãi trước: lãi suất khoảng 5,17 - 6,71%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: lãi suất khoảng 5,25 - 7%/năm.

Kỳ hạn

Lãi trả sau (%/năm)

Lãi trả trước (%/năm)

Lãi trả hàng tháng (%/năm)

KKH

0,3

   

01 tuần

0,5

   

02 tuần

0,5

   

03 tuần

0,5

   

01 tháng

5,2

5,17

 

02 tháng

5,3

5,25

 

03 tháng

5,3

5,23

5,27

04 tháng

5,3

5,2

5,26

05 tháng

5,3

5,18

5,25

06 tháng

6,5

6,29

6,41

07 tháng

6,5

6,26

6,39

08 tháng

6,5

6,23

6,38

09 tháng

6,6

6,28

6,45

10 tháng

6,6

6,25

6,44

11 tháng

6,6

6,22

6,42

12 tháng

7,2

6,71

6,97

13 tháng

7,2

6,67

6,95

15 tháng

7,3

6,68

7

18 tháng

7,3

6,57

6,94

24 tháng

7,3

6,36

6,83

36 tháng

7

5,78

6,37

48 tháng

7

5,46

6,18

60 tháng

7

5,18

6,01

Nguồn: MBBank

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank trong tháng 5/2023

Cùng thời điểm khảo sát, khung lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế của Ngân hàng MB cũng được điều chỉnh giảm 0,2 - 0,5 điểm % về trong khoảng 5,1 - 7,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 60 tháng, hình thức lãi trả sau.

Theo đó, 7,1%/năm là mức lãi suất cao nhất được niêm yết cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 18 - 24 tháng.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần của khách hàng Tổ chức kinh tế  được ghi nhận lãi suất tương ứng là 0,3%/năm và 0,5%/năm.

Khách hàng Tổ chức kinh tế cũng có thể tham gia gửi tiền tiết kiệm tại MBBank và lựa chọn hình thức trả lãi trước, kỳ hạn 1 - 60 tháng với mức lãi suất trong khoảng 5,05 - 6,54%/năm.

Kỳ hạn

Lãi trả sau (năm) VNĐ

Lãi trả trước

(năm)

VNĐ (*)

KKH

0,3

 

01 tuần

0,5

 

02 tuần

0,5

 

03 tuần

0,5

 

01 tháng

5,1

5,07

02 tháng

5,1

5,05

03 tháng

5,2

5,13

04 tháng

5,2

5,11

05 tháng

5,3

5,18

06 tháng

6,2

6,01

07 tháng

6,2

5,98

08 tháng

6,2

5,95

09 tháng

6,3

6,01

10 tháng

6,3

5,98

11 tháng

6,3

5,95

12 tháng

7

6,54

13 tháng

7

6,5

18 tháng

7,1

6,41

24 tháng

7,1

6,21

36 tháng

6,8

5,64

48 tháng

6,8

5,34

60 tháng

6,8

5,07

Nguồn: MBBank

Anh Thư