|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất là 8,7%/năm trong tháng 5/2023

12:49 | 07/05/2023
Chia sẻ
Sang tháng mới, ngân hàng VietBank không điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank tháng 5/2023 dành cho tiền gửi tại quầy

Ghi nhận cho thấy, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) triển khai biểu lãi suất trong khoảng 5,4 - 8,7%/năm dành cho kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.  

Chi tiết như sau, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 - 5 tháng cùng mức là 5,4%/năm so với tháng trước. Có thể thấy, đây là mức lãi suất thấp nhất mà ngân hàng đang niêm yết tại sản phẩm này. 

Ảnh: Báo Cần Thơ

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng là 8,3%/năm; kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng là 8,4%/năm; kỳ hạn 10 - 12 tháng là 8,5%/năm. 

Các khoản huy động đến hạn sẽ được tái tục kỳ hạn 13 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng và được quy đổi tương ứng theo từng hình thức lãnh lãi.

Khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được huy động với mức lãi suất cao nhất là 8,7%/năm. 

Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần tại ngân hàng VietBank được nhật mức lãi suất là 0,5%/năm. 

Tại các hình thức nhận lãi khác, ngân hàng điều chỉnh giảm đồng loạt tại các kỳ hạn gửi, cụ thể: 

- Phương thức lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất từ 5,35%/năm đến 8,28%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 3 - 36 tháng. 

- Phương thức lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất từ 7,77%/năm đến 8,34%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 - 36 tháng. 

- Phương thức lĩnh lãi trước: Lãi suất từ 5,28%/năm đến 7,96%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 18 tháng. 

Nguồn: VietBank.

Lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng VietBank 

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm qua kênh trực tuyến tại VietBank sẽ nhận được lãi suất từ 5,5%/năm đến 8,8%/năm đối với hình thức nhận lãi vào cuối kỳ. Theo đó, lãi suất tiền gửi online dành cho kỳ hạn 1 - 36 tháng là 5,5 - 8,8%/năm.

Có thể thấy, mức lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất ghi nhận được ở thời điểm này là 8,8%/năm, triển khai đối với khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn online toàn diện, biểu lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 8,4 - 8,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. 

Ngân hàng VietBank tiếp tục triển khai thêm các gói sản phẩm tiết kiệm khác để khách hàng lựa chọn như: Gói Tiết kiệm Trung niên An lộc, gói tiết kiệm Quyền chọn, gói tiết kiệm chắp cánh tương lai,...

Nguồn: VietBank.

Thư Nguyễn