Tài chính

BIDV giảm trần lãi suất cho vay VND về 5%/năm với một số lĩnh vực ưu tiên

07:40 | 18/05/2020

Chia sẻ

Nguồn: BIDV

Thực hiện quyết định của NHNN, BIDV điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi VND đối với tiền gửi không kì hạn và kì hạn dưới 1 tháng tối đa 0,2%/năm; kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tối đa 4,25%/năm. Đồng thời giảm trần lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên xuống 5%/năm.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 từ ngày 13/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động vốn và cho vay bằng VND.

Cụ thể, triển khai quyết định số 919 về mức lãi suất tối đa bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo qui định, BIDV điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi VND đối với tiền gửi không kì hạn và kì hạn dưới 1 tháng tối đa 0,2%/năm; kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tối đa 4,25%/năm.

Đồng thời, ngân hàng giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND với một số lĩnh vực ưu tiên theo qui định tại Thông tư 39 của NHNN về 5,0%/năm. 

Các lĩnh vực được kể đến như: phát triển nông nghiệp, nông thôn; kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, BIDV dự kiến sẽ tiếp tục giảm lãi suất huy động vốn các kì hạn từ 6 tháng trở lên từ 0,2% - 0,5%/năm tùy kì hạn.

Theo quyết định gần đây nhất, NHNN cắt giảm nhiều mức lãi suất điều hành, áp dụng từ ngày 13/5/2020.

Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Giảm lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (lãi suất OMO) từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm.

Giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại quĩ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm.

Thu Hoài