|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Bán và tái thuê (Sale and Lease back) là gì? Đặc điểm và ý nghĩa

17:16 | 28/08/2019
Chia sẻ
Bán và tái thuê (tiếng Anh: Sale and Lease back) là một hình thức thuê trong đó: người thuê bán tài sản của chính mình cho người cho thuê (thường là công ty cho thuê tài chính), đồng thời kí luôn hợp đồng thuê mua lại chính tài sản mà họ vừa bán.
Sale and Lease back

Hình minh họa

Bán và tái thuê (Sale and Lease back)

Định nghĩa

Bán và tái thuê trong tiếng Anh là Sale and Lease back. Bán và tái thuê là một hình thức thuê trong đó: người thuê bán tài sản của chính mình cho người cho thuê (thường là công ty cho thuê tài chính), đồng thời kí luôn hợp đồng thuê mua lại chính tài sản mà họ vừa bán.

Các thuật ngữ liên quan

Thuê tài sản là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên: người thuê và người cho thuê, trong đó: người thuê được quyền sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định và phải trả cho người cho thuê một số tiền tương ứng với thời hạn thuê theo sự thỏa thuận của hai bên theo kì hạn định trước.

Thuê tài sản có hai phương thức chủ yếu là thuê vận hành và thuê tài chính.

Thuê vận hành (Operating lease) hay còn gọi là thuê hoạt động là hình thức thuê ngắn hạn tài sản.

Thuê tài chính (Finance lease) là phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn không thể hủy ngang.

Đặc điểm

Bán và tái thuê là một hình thức đặc biệt của phương thức thuê tài chính. 

Bán và tái thuê có thể áp dụng với tài sản cố định như bất động sản (đất đai, nhà cửa) hoặc động sản (máy móc, thiết bị).

Các nghiệp vụ diễn ra trong hình thức bán và tái thuê

- Bên thuê bán tài sản của mình cho bên cho thuê, quyền sở hữu tài sản về mặt pháp lí được chuyển giao cho bên mua (công ty cho thuê tài chính) và nhận được tiền bán tài sản theo giá đã thỏa thuận giữa các bên.

- Sau khi kí hợp đồng thuê với bên cho thuê, họ nhận lại quyền sử dụng tài sản vừa bán.

- Định kì, bên đi thuê trả tiền thuê cho bên cho thuê và thực hiện các điều kiện khác tùy theo phương thức thuê mua.

Chú ý 

Ở hình thức này, người thuê đã lần lượt với tư cách là người chủ sở hữu ban đầu, người sử dụng và người thuê tài sản; còn người cho thuê từ vị thế người mua trở thành người chủ sở hữu và người cho thuê tài sản.

Ý nghĩa 

Hình thức bán và tái thuê giúp doanh nghiệp vừa có thêm vốn, nhất là đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động mà vẫn duy trì được việc sử dụng các tài sản.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường thiếu vốn kinh doanh mà không có đủ điều kiện vay vốn từ các tổ chức tài chính - ngân hàng.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan