|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuê tài chính (Financial leasing) là gì? Điều kiện của thuê tài chính

09:44 | 20/08/2019
Chia sẻ
Thuê tài sản có hai phương thức chủ yếu là thuê hoạt động và thuê tài chính (tiếng Anh: Financial leasing). Thuê hoạt động là hình thức thuê ngắn hạn tài sản, thuê tài chính là phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn, và thường không hủy ngang.
L8o6SVH

Hình minh họa (Nguồn: phaply24h.vn)

Thuê tài chính

Thuê tài chính trong tiếng Anh là Financial leasing.

Thuê tài chính là phương thức huy động nợ trung và dài hạn, đồng thời, cùng với thuê hoạt động (thuê vận hành), tạo thành hai phương thức thuê tài sản chủ yếu của doanh nghiệp.

Thuê tài sản là một hợp đồng thương mại, trong đó, người sở hữu tài sản (người cho thuê) đồng ý cho một người nào đó (người đi thuê) được quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian để đổi lấy một chuỗi thanh toán định kì.

Thuê tài sản có hai phương thức chủ yếu là thuê hoạt động và thuê tài chính (tiếng Anh: Financial leasing). Trong đó, thuê hoạt động là hình thức thuê ngắn hạn tài sản, và thuê tài chính là phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn, và thường không hủy ngang.

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, một hợp đồng thuê tài sản muốn được phân loại là thuê tài chính, phải thỏa mãn 1 trong 5 điều kiện sau:

- Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê;

- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp vào cuối thời hạn thuê;

- Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu;

- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp của tài sản thuê;

- Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

Điều kiện của thuê tài chính

Do đây là một hình thức cấp tín dụng mà đối tượng là một tài sản cụ thể, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng một số yêu cầu của bên cho thuê.

- Chi phí thuê tài sản

Thông thường các công ty cho thuê cũng sẽ vay tiền để mua sắm các loại tài sản nên tiền thuê sẽ lớn hơn lãi suất vay vốn cùng loại của các ngân hàng. Chi phí thuê tài sản cao sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư lớn, thời gian thực hiện dự án dài.

- Tính khả thi của các dự án và khả năng tài chính của doanh nghiệp

Dự án có tính khả thi và doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh là các yếu tố đảm bảo cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Do thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng nên khả năng thanh toán chi phí thuê tài sản đầy đủ và đúng hạn của bên đi thuê luôn là một vấn đề được bên cho thuê quan tâm.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2017)

Đỗ Hải Yến

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?
Theo chuyên gia Trần Đức Anh, Giám đốc Nghiên cứu vĩ mô và Chiến lược đầu tư của Chứng khoán KB Việt Nam, rủi ro trong đầu tư chứng khoán lúc nào cũng có, tuy nhiên nếu cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro, thì rõ ràng là chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để có thể tích lũy được những cổ phiếu thực sự tốt ở nền giá hấp dẫn.