Kiến thức Kinh tế

Thuê vận hành (Operating lease) là gì? Đặc trưng chủ yếu của thuê vận hành

18:30 | 27/08/2019

Chia sẻ

Thuê vận hành hay còn gọi là thuê hoạt động (tiếng Anh: Operating lease) là hình thức thuê ngắn hạn tài sản.
2

Hình minh họa. Nguồn: lutz.us

Thuê vận hành (Operating lease)

Định nghĩa

Thuê vận hành trong tiếng Anh là Operating lease. Thuê vận hành hay còn gọi là thuê hoạt động là hình thức thuê ngắn hạn tài sản.

Thuật ngữ liên quan

Thuê tài sản là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên: người thuê và người cho thuê, trong đó: người thuê được quyền sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định và phải trả cho người cho thuê một số tiền tương ứng với thời hạn thuê theo sự thỏa thuận của hai bên theo kì hạn định trước.

Thuê tài sản có hai phương thức chủ yếu là thuê vận hànhthuê tài chính.

Đặc trưng chủ yếu của hình thức thuê vận hành

- Thời gian thuê ngắn: Thời gian thuê vận hành là rất ngắn so với thời gian sử dụng hữu ích (tuổi thọ kinh tế) của tài sản.

- Người cho thuê phải chịu trách nhiệm bảo trì, bảo hiểm cũng như mọi rủi ro, thiệt hại về tài sản cho thuê. Tuy nhiên người cho thuê được hưởng tiền thuê và những quyền lợi do quyền sở hữu tài sản mang lại, như có thể hưởng ưu đãi về giảm thuế...

- Trong hợp đồng thuê vận hành thường có điều khoản người thuê có quyền hủy ngang hợp đồng bằng một thông báo ngắn gửi người cho thuê về việc chấm dứt hợp đồng thuê, trả lại tài sản trước ngày hết hạn hợp đồng.

- Khi kết thúc thời hạn cho thuê, bên cho thuê - chủ sở hữu tài sản - toàn quyền quyết định việc sử dụng tài sản của mình, như có thể nhượng bán, cho người khác thuê hoặc kéo dài (gia hạn) hợp đồng thuê với người đang thuê theo yêu cầu.

- Số tiền thuê mỗi lần thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản thuê, do thời hạn thuê ngắn.

Liên hệ thực tiễn

Thuê vận hành là phương thức đã được sử dụng rất phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động kinh doanh ở nước ta. Phương thức này được sử dụng trong việc thuê các động sản như phương tiện vận chuyển, các thiết bị và công cụ lao động, ngoài ra nó cũng được sử dụng vào việc thuê bất động sản như thuê nhà ở, văn phòng, nhà kho.

Hình thức thuê vận hành có thể coi là một loại hợp đồng để chấp hành, tài sản không được ghi chép vào bảng cân đối kế toán của người thuê, phần tiền trả theo thỏa thuận được ghi như mọi khoản chi phí sản xuất kinh doanh bình thường khác.

Trong hợp đồng thuê vận hành không dự kiến chuyển giao quyền sở hữu tài sản khi hết hạn thuê; do vậy, thuê vận hành không phải là giải pháp tài trợ cho việc mua tài sản trong tương lai. Một giải pháp tài trợ quan trọng cho việc mua các tài sản của doanh nghiệp trong tương lai đó là thuê tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan