|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

ATIGA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

14:10 | 29/10/2020
Chia sẻ
ATIGA là Hiệp định có qui tắc xuất xứ đơn giản nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã tham gia.

Qui tắc chung

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) là Hiệp định có qui tắc xuất xứ đơn giản nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã tham gia.

Theo Thông tư 22/2016/TT-BCT hàng hóa được coi là có xuất xứ ASEAN nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ trong khu vực ASEAN, hoặc

Trường hợp 2: Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ nhưng đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về Qui tắc xuất xứ trong Hiệp định. Có ba loại qui tắc xuất xứ cụ thể sau:

- Hàng hóa phải có hàm lượng nguyên liệu nội khối (RVC) ít nhất là 40%, hoặc

- Hàng hóa phải trải qua chuyển đổi HS 4 số, hoặc

- Hàng hóa phải trải qua một quy trình sản xuất nhất định.

Các qui tắc này được áp dụng riêng hoặc kết hợp. Đa số sản phẩm có qui tắc xuất xứ kết hợp, cho phép áp dụng đồng thời cả RVC và Chuyển đổi HS/Quy trình sản xuất.

Qui tắc cụ thể mặt hàng

ATIGA không có qui tắc xuất xứ riêng áp dụng cho từng nhóm mặt hàng thuộc chương 64 – Giày dép.

Các vấn đề khác

Cộng gộp xuất xứ

Hàng hóa có xuất xứ từ một nước thành viên ASEAN, được sử dụng làm nguyên vật liệu tại lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản xuất ra một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ của nước thành viên nơi việc sản xuất hoặc chế biến hàng hóa đó diễn ra.

Trong số các FTA Việt Nam từng tham gia, ATIGA là Hiệp định duy nhất có quy định về cộng gộp bán phần.

Theo đó, nếu nguyên liệu đáp ứng tiêu chí xuất xứ cụ thể quy định cho nguyên liệu đó thì sẽ áp dụng cộng gộp 100% trị giá của nguyên liệu; nếu nguyên liệu chỉ đáp ứng ngưỡng RVC từ 20 đến 39% thì được cộng gộp đúng số phần trăm thực tế trong khoảng từ 20% đến 39% đó vào công đoạn sản xuất tiếp theo để xác định xuất xứ cho thành phẩm.

Tỉ lệ không đáng kể (De Minimis)

Hàng hóa thuộc mặt hàng giày dép không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS vẫn được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ không vượt quá 10% trị giá FOB của hàng hóa.

Ánh Dương