|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

VCFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

17:59 | 27/10/2020
Chia sẻ
Theo VCFTA, đa số hàng hóa chỉ cần có tỉ lệ nguyên vật liệu có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc Chile chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển đổi mã HS ở cấp 4 số là được hưởng ưu đãi thuế quan.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, qui tắc xuất xứ của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) tương đối đơn giản, đa số hàng hóa chỉ cần có tỉ lệ nguyên vật liệu có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc Chile chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển đổi mã HS ở cấp 4 số là được hưởng ưu đãi thuế quan.

Qui tắc chung

Trong VCFTA, hàng hóa được coi là có xuất xứ khi:

Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile; hoặc

Trường hợp 2: Hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile từ nguyên liệu có xuất xứ của các Nước thành viên

Trường hợp 3: Hàng hóa có một phần nguyên liệu không có xuất xứ hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile đó, nhưng đáp ứng các qui định về Qui tắc xuất xứ của VCFTA.

Đối với trường hợp 3: Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

Tất cả nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số (có nghĩa là thay đổi nhóm).

Hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực (RVC) không dưới 40%, tính theo công thức qui định

RVC được tính toán theo công thức như sau:

RVC = (Trị giá FOB - Trị giá nguyên vật liệu / hàng hóa không có xuất xứ) / Trị giá FOB x 100%

Trong đó: Trị giá nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không có xuất xứ là:

Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc việc nhập khẩu có thể được chứng minh; hoặc

Giá mua đầu tiên của các hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ của Bên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến.

Giá FOB là trị giá FOB của hàng hóa. Giá FOB này được xác định bằng cách cộng giá trị của các nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, lợi nhuận và các chi phí khác.

Qui tắc cụ thể mặt hàng

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, VCFTA còn qui định qui tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm.

Tuy nhiên, các sản phẩm giày dép không nằm trong danh sách này, do đó việc xác định xuất xứ của sản phẩm giày dép thực hiện theo các Qui tắc chung ở trên.

Các vấn đề khác

Tỉ lệ không đáng kể (De Minimis)

Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí xuất xứ nêu trên vẫn được coi là hàng hóa có xuất xứ nếu phần trị giá của nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhỏ hơn hoặc bằng 10% trị giá FOB của hàng hóa, và hàng hóa đáp ứng các qui định khác liên quan trong Hiệp định.

Cộng gộp

Trừ khi có những qui định khác, hàng hóa có xuất xứ của một Bên (Việt Nam hoặc Chile), được sử dụng làm nguyên vật liệu tại Bên kia để sản xuất ra một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ của Bên nơi diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó

Bộ Công an yêu cầu ba ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức tra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.