|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AHKFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AHKFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo AHKFTA, hàng hóa phải đáp ứng được các qui tắc xuất xứ của Hiệp định.
Hàng hóa -16:41 | 05/11/2020
AKFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AKFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo AKFTA hàng hóa phải đáp ứng được các Qui tắc xuất xứ của Hiệp định.
Hàng hóa -07:38 | 03/11/2020
VJCEP: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VJCEP: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Các điều khoản liên quan đến Qui tắc xuất xứ trong Hiệp định VJCEP và AJCEP gần như hoàn toàn giống nhau.
Hàng hóa -12:02 | 02/11/2020
VJEPA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VJEPA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo VJEPA, hàng hóa phải đáp ứng được các Qui tắc xuất xứ của Hiệp định.
Hàng hóa -10:09 | 01/11/2020
ATIGA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

ATIGA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

ATIGA là Hiệp định có qui tắc xuất xứ đơn giản nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã tham gia.
Hàng hóa -14:10 | 29/10/2020
AANZFT: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AANZFT: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Các qui định về Qui tắc xuất xứ trong AANZFTA được cụ thể hóa trong Thông tư 31/2015/TT-BCT của Bộ Công thương.
Hàng hóa -12:33 | 29/10/2020
AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Qui tắc xuất xứ của Hiệp định AIFTA đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm giày dép, được cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT.
Hàng hóa -16:53 | 28/10/2020
VCFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VCFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Theo VCFTA, đa số hàng hóa chỉ cần có tỉ lệ nguyên vật liệu có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc Chile chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển đổi mã HS ở cấp 4 số là được hưởng ưu đãi thuế quan.
Hàng hóa -17:59 | 27/10/2020
VKFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

VKFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo VKFTA, hàng hóa cần đáp ứng được một trong các tiêu chí xuất xứ của Hiệp định.
Hàng hóa -19:01 | 26/10/2020
EAEU: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

EAEU: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các qui tắc xuất xứ của FTA Việt Nam - EAEU.
Hàng hóa -18:20 | 23/10/2020

Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Bộ Công an yêu cầu ba ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức tra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.