Hàng hóa

VCFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

16:34 | 12/10/2020

Chia sẻ

Trong VCFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm rau quả của Chile khá hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) kí kết ngày 11/11/2011 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. 

Tương tự như các FTA truyền thống khác, FTA này chỉ bao gồm các cam kết về thương mại hàng hóa (thuế quan, qui tắc xuất xứ, các vấn đề/thủ tục liên quan đến hàng hóa), không có các cam kết về dịch vụ và đầu tư.

VCFTA là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ.

VCFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Cam kết thuế quan đối với mặt hàng rau quả từ phía Việt Nam

Trong VCFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm rau quả của Chile khá hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tất cả dòng thuế đều có lộ trình xóa bỏ thuế dài (dài nhất là 13 năm).

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng rau quả Chile theo VCFTA 

Cam kết thuế quan đối với mặt hàng rau quả từ phía Chile

Khác với nhiều nước trên thế giới, Chile hiện chỉ áp dụng một mức thuế suất MFN duy nhất (mức 6%) cho tất cả các loại hàng hóa từ các nước thành viên WTO. Tham gia VCFTA, Chile cam kết xóa bỏ thuế quan cho tất cả các dòng thuế đối với sản phẩm rau quả thuộc Chương 7,8 và 20 ngay khi Hiệp định có hiệu lực từ năm 2016.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Chile áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam theo VCFTA

Ánh Dương