Hàng hóa

EAEU: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

19:52 | 10/10/2020

Chia sẻ

Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế nhập khẩu với sản phẩm rau quả thuộc Chương 7, 8 và 20 cho các nước EAEU theo lộ trình 5 năm và 10 năm.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (viết tắt là EAEU - bao gồm 5 nước là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) kí kết ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 5/10/2016.

Cam kết từ phía Việt Nam

Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế nhập khẩu với các sản phẩm rau quả thuộc Chương 7, 8 và 20 cho các nước EAEU theo lộ trình 5 năm và 10 năm kể từ khi khi Hiệp định có hiệu lực (năm 2016).

Thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại Việt Nam – EAEU giai đoạn 2018 – 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2017/NĐ-CP về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu giai đoạn 2018 – 2022.

Chi tiết Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện FTA Việt Nam – EAEU giai đoạn 2018 - 2022

Cam kết từ phía Liên minh Kinh tế Á - Âu

Theo cam kết mở cửa của EAEU với sản phẩm rau quả của Việt Nam, có 77% dòng thuế được cắt giảm; trong đó 73% dòng thuế sẽ được loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình 5 năm, cùng với áp dụng cơ chế phòng vệ ngưỡng. 

Cam kết cụ thể về thuế quan với mặt hàng rau quả được mô tả như sau:

Lộ trình cắt giảm thuế của Liên minh kinh tế Á – Âu áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam theo FTA Việt Nam – EAEU


Ánh Dương